Odbor CEDAW izdal priporočila Sloveniji

Objavljeno: .

Objavljena so priporočila odbora CEDAW, ki jih je le-ta sprejel na svoji seji odbora konec oktobra o izvajanju določb Konvencije Združenih narodov o odpravi vseh ovir za diskriminacijo žensk. Priporočila Sloveniji  so na voljo v angleščini in se nanašajo na periodično 5. in 6. poročilo Slovenije o izvajanju te konvencije. Obsegajo 49 ugotovitev in priporočil, o izvedbi dveh pod točko 26 in 38 mora Slovenija poročati v dveh letih, sicer pa leta 2019. 

Poročilo v angleščini   CEDAW priporočila Sloveniji 

Poročilo v slovenščini (ko bo na voljo)