Svet EU EPSCO je za evropsko strategijo o enakosti spolov

Objavljeno: .

Svet EU na današnji seji sprejel odločitev glede potrebe po novi strategiji EU o enakosti spolov tudi po obdobju 2015. Pozval je Evropsko komisijo, da sprejme novo strategijo kot sporočilo (in ne kot delovni dokument službe). Nova strategija o enakosti spolov naj bo tesno povezana s Strategijo EU 2020 in naj upošteva tudi Program združenih narodov o trajnostnem razvoju.  

Slovenska resorna ministrica Anja Kopač Mrak se je vseskozi zavzemala za novo strategijo, bila je med ministricami in ministri držav članic, ki so junija letos pisno pozvale evropsko komisarko Jourovo, pristojno za enakost spolov, da komisija pripravi novo strategijo. Tudi Evropski parlament je junija  sprejel podobno stališče in prav tako  pozval Evropsko komisijo za pripravo nove strategije.

Zdaj je takšno stališče sprejel tudi pristojni svet ministrov EPSCO (zaposlovanje, socialna politika, zdravje in potrošniške zadeve). Na potezi je Evropska komisija, ki ne bo mogla preslišati pozive evropskih institucij o pripravi nove strategije o enakosti spolov za obdobje po letu 2015.

Izsek iz današnje izjave za tisk Sveta EPSCO, dostopni trenutno le v angleščini

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14325-2015-INIT/en/pdf 

 

"INVITES THE EUROPEAN COMMISSION to:

35.     Adopt, as a Communication, a new Strategy for gender equality after 2015, which should be closely linked to the Europe 2020 Strategy and which should also take into account the United Nations Agenda 2030 for Sustainable Development.

36.     Address equality in decision-making in the above Strategy and in its annual reports on equality between women and men.

37.     Monitor progress at EU level and promote the exchange of experience and good practice concerning measures to close the gender gap in decision-making at all levels and in all fields.

38.     Actively pursue gender balance at all levels of decision-making within its own ranks."