Beg možganov v tujino eden ključnih problemov

Objavljeno: .

Predsednica Ženskega lobija Slovenije Sonja Lokar se je na pobudo dr. Mace Jogan sestala 16.2.2016 v prostorih ZRC SAZU  z dr. Aleksandro Kanjuo Mrčela, dr. Ano Hofman in dr. Maco Jogan. Izmenjale so informacije o poteku dveh projektov:  EQPOWEREC in Garcia, ki proučujeta položaj in možnosti izboljšanja zastopanosti žensk na vodilnih položajih v raziskovanju in gospodarstvu. Voditeljici projektov sta se dogovorili, kako bosta v bodoče sodelovali pri javnih aktivnostih povezanih z obema projektoma.

Izkazalo se je, da je eden ključnih problemov beg možganov, ki zlasti kruto prizadene postdoktorantke in postdoktorante, ki ne dobijo stalne zaposlitve, ampak končajo v prekarnih samozaposlitvah in na koncu v tujini.  Vse večja je tudi prekarnost zaposlenih raziskovalk in raziskovalcev, katerih ekonomski obstoj je odvisen po njihove sposobnosti pridobivanja in sodelovanja v mednarodno sofinanciranih projektih.  Na koncu sestanka smo se zato dogovorile, da bo ŽLS poskusil s pristojnim odborom v Državnem zboru v juniju 2016 organizirati javno zaslišanje na temo, kaj bi morala država sistemsko ukreniti glede preprečevanja  bega možganov in še posebej osvetlil tudi s spolom povezane razsežnosti  tega vprašanja.