Razprava o položaju prostitutk in prostitutov v srednji in vzhodni Evropi in Balkanu

Objavljeno: .

Razprava o prostituciji in seksualnem delu v srednji in vzhodni Evropi ter Balkanu je bila 23.3.2016 v Ljubljani v soorganizaciji Mirovnega inštituta.

 

Govorke in govorci iz različnih mejnih držav Evropske unije (Madžarska, Poljska, Romunija, Slovenija, Hrvaška), ki jih je podprlo slovensko LGTB  gibanje so se zavzemali za dekriminalizacijo vseh udeležencev prostitucije, tako prostitutk, prostitutov, klientov in organizatorjev te industrije z argumentum, da je vsaka kriminalizacija  potiskanje teh delavk/delavcev v kriminalno podzemlje, kar povečuje njihovo izkoriščanje in izpostavljenost okužbam in nasilju. Glavna ideja je bila, da bi priznavanje dejavnosti nudenja spolnih uslug kot katerekoli druge dejavnosti bilo v korist delavkam/delavcem  v tej industriji in jim pomagalo do enakih pravic, kot jih imajo vsi drugi samozaposleni, ali zaposleni na kak drug legalen način.

Predsednica Ženskega lobija Slovenije Sonja Lokar je v razpravi poudarila, da nudenje spolnih storitev ni mogoče obravnavati kot vsako drugo zdravju in osebni integriteti nevarno delo. Kapitalizem sicer sili v prodajo delovne sile vse mezdne delavce, a obstaja meja, do katere je to mogoče sprejeti. Ta meja je dosežena, ko je človek prisiljen svoje telo prodajati kot edino,  kar ima, da bi preživel sebe in družino. Preganjati je treba organizatorje prostitucije in kliente, ne pa tudi njih, ki so se prisiljene/i prodajati iz dejanske prisile  ali iz ekonomske nuje.  To je boljši način reševanja prostitutk/ov  iz njihovega težkega položaja, kot pa dekriminalizacija in regulacija.

Nekaj poudarkov iz dosedanjih aktivnosti Ženskega lobija Slovenije je pomembnih za razumevanje predstavljenega stališča.

Ženski lobi Slovenije je leta 2013 podpisal Bruseljski poziv (Brussels Call) Evropskega ženskega lobija in skupaj z njim ter drugimi nacionalnimi nevladnimi organizacijami deluje za Evropo brez prostitucije.

Prostitucija je oblika nasilja, je oblika izkoriščanja neenakosti, je kršitev človeškega dostojanstva in je kršitev človekovih pravic.

Evropski parlament je februarja 2014 sprejel resolucijo o spolnem izkoriščanju in prostituciji ter njunem vplivu na enakost spolov (resolucija EP) na podlagi poročila evropske poslanke Mary Honeyball z naslovom Prostitucija, spolno izkoriščanje in njun vpliv na enakost spolov”. Ženski lobi je poslal poziv slovenskim poslankam in poslancem, da podprejo predlagano poročilo (pismo), ki so ga večinsko podprli (glasovanje). Iz našega poziva izpostavljamo bistveno.

“V svetovnem merilu predstavlja prostitucija in trgovina z deklicami in ženskami drugo najbolj donosno obliko organiziranega kriminala, zato so zagovorniki "prostovoljne" prostitucije na pohodu in aktivni pri lobiranju za ohranjanje tega stanja. Kako tudi ne, ko pa se ustvarja v tem poslu strašansko velik profit organizatorjem in posrednikom tega posla.

Trgovina z ljudmi, zlasti z ženskami in otroki, za spolne in druge oblike izkoriščanja je ena od najbolj nezaslišanih kršitev človekovih pravic; da dekleta in ženske v protituciji s kupovanjem njihovih teles za intimno zadovoljevanje degradira na raven blaga ali objekta, ki je na voljo stranki in da prostitucija ne pomeni nikakršne večje enakosti med spoloma. To so sprevržene trditve, izrečene  le v obrambo in legalizacijo delovanja zvodnikov, ne glede na njihovo obliko organiziranja. Prostitucija je po besedah preživele  komercializacija spolnega nasilja.

Ne glede na legalizacijo ponudbe v nekaterih evropskih državah,  prostitucija ne more uživati evropske pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev. Veliko podatkov in spoznanj ter pričevanj o stvarnosti prostitucije, spolnem izkoriščanju in trgovini z deklicami in ženskami je objavljenih na spletnih straneh.

Poročilo Honeyball prepoznava prostitucijo kot oviro za enakost žensk in moških in  promovira švedski, nordijski model, priznava pravico žrtvam in daje prava priporočila za konec nasilju nad ženskami, spreminja miselnost in spodbuja spoštljive odnose med ženskami in moškimi.”

Ženski lobi Slovenije je marca 2014 prav tako opozoril slovensko delegacijo na zasedanju CWS na dosledno uporabo pojma "ženske v prostituciji" kot je opredeljeno v dokumentih Združenih narodov in EU (mednarodna besedila) in ne "seksualno delo", kot se vsiljuje znova in znova od držav izven EU v predlaganih zaključkih.