Francoski parlament sprejel zakon o odpravi prostitucije

Objavljeno: .

6. aprila je francoski spodnji dom parlamenta sprejel zakon, ki jača in podpira boj proti sistemu prostitucije in podpira osebe v prostituciji. S tem je Francija podprla temeljne vrednote za enakost žensk in moških, dostojanstvo in solidarnost.

"Danes je zgodovinski dan, ker je Francija izbrala pot, ki jo želimo v Evropi. Enakost je lahko dosežena, če se odpravi sistem prostitucije, skupaj z vsem, kar jo poganja, nasiljem, izkoriščanjem in trgovino z ljudmi!" Viviane Teitelbaum, predsednica Evropskega ženskega lobija (EWL).

 

http://www.womenlobby.org/Historical-day-for-women-s-rights-France-chooses-the-abolition-of-the-system-of

Po Švedski, Norveški in  Islandiji se je tudi Francija zavezala k odpravi sistema prostitucije. Francoski zakon vsebuje vrsto ukrepov:

  • priznava prostitucijo kot obliko nasilja in oviro za enakost spolov,
  • odpravlja vse oblike kriminalizacije oseb v prostituciji,
  • ponuja novo zaščito in boljši dostop do finančnih odškodnin za žrtve prostitucije, zvodništva, posredovanja in trgovine z ljudmi,
  • vzpostavlja nacionalne politike izstopa iz prostitucije in lokalnih mehanizmovza izboljšanje zaščite žrtev in njihov dostop do družbene podpore in izstopnih možnosti,
  • dovoljuje izdajo začasnih dovoljenj za bivanje tujim žrtvam trgovine z ljudmi,
  • jača boj proti zvodništvu, posredovanju in trgovini z ljudmi po svetovnem spletu,
  • prepoveduje kupovanje spolnih dejanj,
  • oblikuje izobraževalno politiko o tem, da človeška telesa niso blago; te se naj razvijejo v šolah.

Zakon je začel veljati 13. aprila.