Za polno implementacijo Istanbulske konvencije brez pridržkov in z zakonodajnimi ukrepi

Objavljeno: .

Ženski lobi Slovenije poziva ob 25. novembru, Mednarodnem dnevu  odprave nasilja nad ženskami, državo Slovenijo, da odpravi vse sprejete pridržke k ratificirani Istanbulski    konvenciji in omogoči njeno polno uveljavitev z zakonodajnimi ukrepi. Prav tako mora država zagotoviti dolgoročna in ustrezno visoka sredstva za implementacijo določil konvencije ter vzpostaviti sodelovanje s civilno družbo in organizacijami, ki delujejo na področju pravic žensk. 

Državo Slovenijo tudi pozivamo, da aktivno podpre in deluje za pristop Evropske unije k ratifikaciji Istanbulske konvencije. S tem bi storila ogromen korak v prizadevanju EU za preprečevanje in zmanjševanje vseh oblik nasilja nad ženskami. Ratifikacija Konvencije na EU ravni bi pomenila močno zavezo v boju proti tej najbolj razširjeni obliki kršenja človekovih pravic žensk in jasno sporočilo za ostali svet, da moramo proti nasilju nad ženskami delovati na več ravneh in s skupnimi prizadevanji. 

Ob Mednarodnem dnevu odprave nasilja nad ženskami, poteka po vsem svetu 16 dni aktivnosti proti nasilju nad ženskami, vse do 10. decembra, Mednarodnega dneva človekovih pravic. Slovenski dnevi akcij so predstavljeni v Napovedniku

 Izjava za javnost Ženskega lobija Slovenije