S shodom in okroglo mizo nad samovoljo rektorja Tičarja in neodzivnost akademske skupnosti ter študentov

Objavljeno: .

Kako strpni smo do nasilja in kako nestrpni do žrtev?

V zadnjih dneh so dejanja mariborskega rektorja Igorja Tičarja dosegla popolno dno. Ne samo, da rektor ni sankcioniral Teodorja Lorenčiča v primeru spolnega nadlegovanja in mobinga nad zaposlenimi, temveč je obe žrtvi, ki sta Lorenčiča tudi prijavili, degradiral na 10 plačnih razredov nižji delovni mesti. Rektor sedaj še toži profesorico in sindikalistko Marijo Javornik Krečič, ki je opozarjala na hude kršitve in se bori za izenačevanje pravic zaposlenih na Univerzi v Mariboru.

Čas je, da ustvarimo okolje, kjer je vsaka prijava nadlegovanja možna ter resno in pravično obravnavana!

Zato organizirajo Študentsko društvo Iskra, Kolektiv Pizda! in Ženski lobi Slovenije v ponedeljek, 5. 12. 2016 ob 11.55 uri protestni shod pred rektoratom Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15 in

okroglo mizo "Kako strpni smo do nasilja in kako nestrpni do žrtev?, ki bo istega dne ob 16.00 uri na Filozofski fakulteti v Mariboru, Koroška cesta 160, učilnica 0.2.

Molk akademske skupnosti je posledica zanemarjanja kritične družbene vloge intelektualcev in univerze, strah pred izgubo službe in povračilnimi ukrepi. Pasivnost na mariborski univerzi, tudi na strani študentov_k, je med drugim odraz splošnega stanja. Popolna neodzivnost študentskih organizacij, društev in drugih študentskih predstavnikov, od katerih pričakujemo, da bi v takih primerih ukrepali, je pokazatelj popolne paraliziranosti in ignorance študentskih predstavnikov, ki sploh ne vedo, kaj se dogaja na njihovi univerzi, ali pa jim je povsem vseeno.

Čas je, da se upremo kršenju osnovnih delavskih pravic, patriarhalni dominaciji in nenehnemu reproduciranju neenakopravnih družbenih odnosov. Pomembno je organiziranje in povezovanje študentov_k, pofesorjev_ic in drugih zaposlenih na Univerzi. Ne glede na heterogenost je potrebno stopiti skupaj in se zavestno zavzemati za avtonomno in pravično – Univerzo v Mariboru.

 Pozivamo vse študente_ke (bivše, zdajšnje in bodoče), profesorje_ice in ostale delavce_ke, ki vam ni vseeno, da se pridružite protestu, ki bo potekal v ponedeljek, 5. 12. ob 11.55, pred Univerzo v Mariboru.

 

Vabljen_a tudi na okroglo mizo »Kako strpni smo do nasilja in kako nestrpni do žrtev?«, ki se bo odvijala istega dne na Filozofski fakulteti Maribor, ob 16.00, v učilnici 0.2.

Sodelujoči na okrogli mizi bodo: 

- Doroteja Lešnik Mugnaioni (Društvo SOS telefon): Kaj je spolno nadlegovanje, mobing in kakšna je odgovornost delodajalca v teh primerih?;

- Katja Zabukovec Kerin (Društvo za nenasilno komunikacijo): O pomoči, ki jo potrebujejo žrtve, in o t.i. victim blamingu;

- Klavdija Remškar (študentka FF LJ): "Spolno nadlegovanje na Filozofski fakulteti UL v času volilne kampanje";

- Marina Tavčar Krajnc (doc. dr.): Nepravilnosti na Univerzi, rektor – Lorenčič, nedelovanje organov (discipliniranost in hierarhija);

- Gregor Kašman (študent FF MB): Neodzivnost študentov_k in študentskih organizacij (nepoznavanje delavskih pravic, zatiranje kritične miselnosti in upora);

- Boris Vezjak (prof. dr.): O neodzivnosti profesorjev_ic in vlogi univerze;

- Friderik Klampfer (prof. dr.): Kakšna je vloga intelektualcev?

 Pogovor bo moderirala Metka Roksandić (Ženski lobi Slovenije).

 

  Dogodek organizirajo: Študentsko društvo Iskra, Kolektiv Pizda! v sodelovanju z Ženskim lobijem Slovenije

 

https://www.facebook.com/events/166766120459208/