Poziv Vladi RS k odprtju vrtcev in šol

Objavljeno: .

Ukrepi za zajezitev epidemije Covid-19 in njenih  posledic od vsega začetka ne upoštevajo vidika spola in posledično slabšajo položaj žensk v Sloveniji. Velik vpliv, predvsem na ženske, ima zaprtje vrtcev in šol. Ženski lobi Slovenije je na skrite pasti tovrstnih ukrepov v večkratnih pozivih opozoril poslanke Državnega zbora, ministrico za izobraževanje, znanost in šport ter ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Slednji nam je na nedavni poziv o odprtju vzgojno-izobraževalnih ustanov odgovoril, da se Vlada Republike Slovenije zaveda, da se v času izrednih razmer ne sme pozabiti na različne težave, s katerimi se soočajo moški in ženske, in da je vidik spola potrebno upoštevati, da pa so ukrepi vlade sprejeti v sodelovanju s Strokovno skupino ministra za zdravje na podlagi epidemiološke situacije.

Ženski lobi Slovenije in sopodpisane organizacije ter posamezniki in posameznice se s tem odzivom ne moremo strinjati, saj Strokovna skupina pri svojem razmisleku ne upošteva raziskav in priporočil številnih mednarodnih organizacij, med drugim tudi Svetovne zdravstvene organizacije, glede zapiranja šol in vrtcev. Prav tako ne upoštevajo kratkoročnih in dolgoročnih posledic ukrepov na ženske in otroke. Zato organizacije, podpisniki in podpisnice pozivamo vlado, da se otroci nemudoma vrnejo v vrtce in šole, saj bo to ne le upočasnilo večanje vrzeli med moškimi in ženskami v Sloveniji, temveč tudi omogočilo kakovosten izobraževalni proces in socializacijo otrok.