Poziv k ukrepanju

Objavljeno: .

Ženski lobi Slovenije se pridružuje pozivu civilne pobude "One Billion Rising" h globalni solidarnosti za pravice žensk v Afganistanu. Hkrati pa poziva odločevalce v Sloveniji, da postavijo uveljavljanje človekovih pravic, pravne države, trajnostni mir in razvoj ter svobodo za vse ljudi ne glede na spol, državo bivanja in druge osebne okoliščine, s poudarkom na Afganistanu, kot aktualne pereče problematike. Pri oblikovanju strategij, izhodišč in konkretnih rešitev ŽLS ponuja podporo in sodelovanje.