Plakat ZA zgodovinski spomin ob letošnjem 8. marcu

Objavljeno: .

Plakat 8 marec

Ženski lobi Slovenije obeležuje letošnji mednarodni dan žensk z izdajo plakata z naslovom Za zgodovinski spomin. Na njem so navedeni najpomembnejši dogodki iz svetovne in slovenske zgodovine boja za človekove pravice žensk.

Plakat ima izobraževalni značaj, saj navaja vrsto letnic in dogodkov, ki so zaznamovali prehojeno pot uveljavljanja žensk do sedaj, hkrati pa je opomin, da so bile te pravice priborjene, ne podarjene in da niso samoumevne. Nekatere od njih lahko ženske kaj hitro izgubijo. Lahko se uporabi kot učni pripomoček pri pouku zgodovine v osnovnih šolah, v srednjih šolah in na univerzi, širi splošno znanje in vedenje o emancipaciji žensk - boju za enakopravnost žensk in je v pomoč političnim odločevalcem na vseh ravneh odločanja, da upoštevajo, da gre za človekove pravice več kot polovice prebivalstva Slovenije.

img176img178img179