Javno pismo slovenski vladi - ZA kontracepcijo brez doplačila

Objavljeno: .

Ženski lobi Slovenije je na slovensko vlado naslovil javno pismo, s katerim jo poziva, da se opredeli do ideje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o uvedbi doplačila za kontracepcijo. Opozarja na ustavno varovano svoboščino o svobodnem odločanju o rojstvih otrok in univerzalno popolno dostopnosti do kontracepcije za vse ženske. Morebitna uvedba doplačila bi bistveno vplivala na polovico prebivalstva v Sloveniji, ki jo predstavljajo ženske, zato odločitev, ki posega v reproduktivno zdravje žensk, presega domet odločanja zdravstvenega zavoda.

Ženski lobi Slovenije je prepričan, da glede na doseženo raven spolnega in reproduktivnega zdravja žensk in njegovega ohranjanja za vse ženske ne glede na njihovo gmotno stanje in starost, v Sloveniji ne smemo uvesti doplačevanja kontracepcije. Za to se bomo borile z vsemi sredstvi.