Konferenca "Ženske 20 let po Pekingu" 13. in 14. novembra 2014

Objavljeno: .

KonferencaZenskePeking20let

Ženski lobi Slovenije in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vabita na konferenco "Ženske 20 let po Pekingu". 

Slovenija je podpisnica Pekinške deklaracije in Pekinških izhodišč za ukrepanje, sprejetih na 4. svetovni konferenci žensk Združenih narodov v Pekingu leta 1995. Zavezala se je k uresničevanje zastavljenih ukrepov za doseganje večje enakosti žensk in moških. Enakost spolov je eden od gradnikov pravične družbe. Ob dvajseti obletnici zadnje svetovne konference žensk je čas, da se ozremo nazaj, pregledamo opravljeno in oblikujemo naš pogled naprej.

 

Kaj je bilo storjenega in uresničenega v Sloveniji, kakšen je položaj žensk danes v primerjavi z letom 1995 na nekaterih ključnih področjih Pekinških izhodišč za ukrepanje in kot so opredeljeni v programu konference. Osvetlile bomo ključne dogodke, politike, zakonodajne spremembe, ki so vplivali na položaj žensk v Sloveniji, na politiko enakosti spolov in pokazale na področja, kjer je bilo storjenega največ, pa tudi na to, kje ni vidnejšega napredka. 

Program konference in prijavnica sta v prilogi.