Javno pismo slovenski vladi - ZA kontracepcijo brez doplačila

Objavljeno: .

Ženski lobi Slovenije je na slovensko vlado naslovil javno pismo, s katerim jo poziva, da se opredeli do ideje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o uvedbi doplačila za kontracepcijo. Opozarja na ustavno varovano svoboščino o svobodnem odločanju o rojstvih otrok in univerzalno popolno dostopnosti do kontracepcije za vse ženske. Morebitna uvedba doplačila bi bistveno vplivala na polovico prebivalstva v Sloveniji, ki jo predstavljajo ženske, zato odločitev, ki posega v reproduktivno zdravje žensk, presega domet odločanja zdravstvenega zavoda.

Novinarska konferenca ob 8. marcu - mednarodnem dnevu žensk

Objavljeno: .

Ženski lobi Slovenije obeležuje mednarodni praznik žensk, 8. marec delovno in akcijsko in vabi na novinarsko konferenco, ki bo v

četrtek, 6. marca 2014 ob 11.30 uri na Dalmatinovi 4 v Ljubljani, v sejni sobi 16 v 3. nadstropju.

Predstavljeni bosta aktivnosti, ena poimenovana ZA zgodovinski spomin in druga ZA kontracepcijo brez doplačila.

Vabilo

 

 

Protest pred španskim veleposlaništvom v Ljubljani

Objavljeno: .

Članice Ženskega lobija Slovenije in organizacij podpisnic peticije  so se zbrale 1. februarja pred španskim veleposlaništvom v Ljubljani in protestirale proti osnutku zakona, ki omejuje splav v Španiji in zahtevale dostop do splava za ženske v vsej Evropi. S protestno akcijo so solidarnostno podprle španske ženske v njihovem boju za ohranitev sedanje zakonske ureditve. Javno objavljeno peticijo so podpisale številne posameznice in posamezniki. Vsem se Ženski lobi Slovenijje zahvaljuje za podporo. Peticija je bila predana španskemu veleposlaništvu.