POJDITE NA EVROPSKE VOLITVE IN ODDAJTE SVOJ GLAS TISTIM, KI SO GLASOVALI ZA VAŠE PRAVICE IN INTERES!

Objavljeno: .

Kako so o pravicah žensk v Evropskem parlamentu glasovale slovenske poslanke in poslanci ?

Seznanjamo vas z glasovanjem o najpomembnejših osmih vsebinah in naših, ženskih pravicah, tukaj.

Bodite pozorni, da nekateri poslanci pri svojem glasovanju niso spoštovali pravic in svoboščin žensk, zapisanih v slovenski ustavi ali pa je njihov pogled na prostitucijo in spolno izkoriščanje  po eni strani liberalen, po drugi strani pa so proti nasilju nad ženskami.

Pomembo je, kdo bo izvoljen, zato se udeležite volitev v Evropski parlament in volite kandidatke, ki so se že do zdaj zavzemale za pravice žensk.

 

Objavljena študija o enakem plačilu za enako delo

Objavljeno: .

StudijaEnako plačilo za enako delo ali delo enake vrednosti je bila tema projekta Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, izveden skupaj z Ženskim lobijem Slovenije in sofinanciran od Evropske komisije. Rezultat dela na projektu sta študija Enako plačilo za enako delo in plačna vrzel med spoloma in priročnik za uveljavljanje v praksi Enako plačilo za enako delo ali delo enake vrednosti, ki sta bila nedavni objavljena. Študija je na voljo v slovenščini in v angleščini povzetek, priročnik je izdan v angleščini, nemščini, hrvaščini in srbščini, v jezikih partnerjev iz sodelujočih držav.

 

Javno pismo slovenski vladi - ZA kontracepcijo brez doplačila

Objavljeno: .

Ženski lobi Slovenije je na slovensko vlado naslovil javno pismo, s katerim jo poziva, da se opredeli do ideje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o uvedbi doplačila za kontracepcijo. Opozarja na ustavno varovano svoboščino o svobodnem odločanju o rojstvih otrok in univerzalno popolno dostopnosti do kontracepcije za vse ženske. Morebitna uvedba doplačila bi bistveno vplivala na polovico prebivalstva v Sloveniji, ki jo predstavljajo ženske, zato odločitev, ki posega v reproduktivno zdravje žensk, presega domet odločanja zdravstvenega zavoda.