Rektor Tičar želi utišati predsednico sindikata z zasebno tožbo

Objavljeno: .

Rektor prof. dr. Igor Tičar nadaljuje s svojimi spornimi ravnanji, tokrat s sprožitvijo zasebne tožbe zoper predsednico Visokošolskega sindikata na Univerzi v Mariboru prof. dr. Marijo Javornik Krečič zaradi razžalitve. Očita ji izjave, v katerih je kritizirala pojave seksizma na rektoratu Univerze v Mariboru in zlasti vlogo rektorja, ki je te pojave ves čas minimaliziral. Glede na zaščito, ki jo rektor nudi Teodorju Lorenčiču, in degradacijo, ki jo doživljata žrtvi spolnega in drugačnega nadlegovanja na rektoratu, se zdi očitno, da se mu takšna dejanja ne zdijo sporna. Po rektorju branjenje seksizma še ni seksizem. Pa čeprav je ta komisijsko potrjen.

Nova slovenska članica Observatorija EWL

Objavljeno: .

Nova slovenska članica Observatorija Evropskega ženskega lobija (EWL) o nasilju nad ženskami je v Špela Veselič iz društva SOS Telefon za ženske in otroke (Ženski lobi Slovenije). Observatorij se je ta mesec srečal v novi sestavi in obravnaval delo za obdobje 2016-2017, ki bo predvsem posvečeno ratifikaciji Istanbulske konvencije tako od Evropske unije kot posameznih držav članic. Skoraj vse države podpirajo njeno ratifikacijo na evropski ravni. Je pa praktično v vseh evropskih državah najbolj žgoča tema nevtraliziranje problematike nasilja nad ženskami in njeno skrivanje v okvir nasilja na podlagi spola (gender based violence), nasilja v družini, vsega drugega obstoječega nasilja v družbi.

Javni poziv rektorju Univerze v Mariboru

Objavljeno: .

Ženski lobi Slovenije poziva rektorja Univerze v Mariboru dr. Igorja Tičarja, da nemudoma prekliče reorganizacijo, s katero bo spravil ob zaposlitev delavko in delavca Univerze, ki sta bila deležna mobinga in spolnega nadlegovanja in ga prijavila ter ustrezno kaznuje storilca spolnega nadlegovanja in trpinčenja, Teodorja Lorenčiča. Zagotavljanje delovnega okolja brez spolnega nadlegovanja, diskriminacije in nasilja je zakonska dolžnost vsakega delodajalca in delodajalke v Republiki Sloveniji. Odločitev rektorja je razumeti kot kazen za žrtvi, ker sta si drznili o nasilju spregovoriti in se postaviti za svoje pravice. Ponovno viktimizira tiste, ki jih je rektor dolžan zaščititi. Če se to dogaja v neodvisnem akademskem okolju, je javnost upravičeno ogorčena.                           

UM

Laž/neresnica Angelce Likovič o financiranju ŽLS

Objavljeno: .

 

Tara

Angelca Likovič je v oddaji Tarča RTV SLovenije dne 13.10.2016 izjavila, da Ženski lobi Slovenije dobi od države 13 milijonov. Dejstva so popolnoma drugačna. Društvo Ženski lobi Slovenije se financira iz članarine, osebnih prispevkov članic in projektov. Izjava A. Likovič ne temelji na dejstvih in podatkih, ki so javno dostopni na spletnih straneh http://supervizor.kpk-rs.si in AJPES-a. Njene javno izjavljene trditve zato ni mogoče označiti drugače kot laž. Zahtevamo njeno javno opravičilo.

Proti spolnim stereotipom v akademskem okolju

Objavljeno: .

prirocnik garcia Izšel je Priročnik za uvajanje spolno občutljivega pristopa v raziskovanje in poučevanje avtoric dr. Jovane Mihajlović Trbovc in dr. Ane Hofman. Njegov namen je pomagati raziskovalkam in raziskovalcem ter pedagoškemu osebju k premisleku, kako je spol pomemben za njihovo raziskovanje in kurikulum, tudi s primeri in praktičnimi nasveti.

Boj proti spolnim stereotipom v akademskem okolju je tesno povezan z upoštevanjem pomena spola pri raziskovanju in poučevanju. S priročnikom želijo avtorice zapolniti to vrzel. Priročnik je prosto dostopen.