Evropska komisija in strateška obveza za obdobje 2016-2019

Objavljeno: .

 

Evropska komisija se je odločila med svojo prvo odločitvijo, ne imeti strategije za enakost žensk in moških za naslednje obdobje 2016 do 2020 in mnenji Evropskega parlamenta, ministric in ministrov za enakost spolov nekaterih držav članic (tudi Slovenije), javnega mnenja. Sprejela je dokument Strateška obveza za enakost spolov 2016-2019, dostopen v angleščini.

 

 

Javna predstavitev zakonodajnih rešitev za več žensk v lokalni politiki

Objavljeno: .

Za bolj enakomerno zastopanost žensk in moških v lokalni politiki ni dovolj le načelno strinjanje o enakosti spolov in verbalna podpora, temveč tudi ustrezne in učinkovite zakonodajne rešitve. Predstavljeni bodo predlogi zakonodajnih rešitev za večje možnosti žensk na lokalnih volitvah, v mestnih in občniskih svetih.

Javna predstavitev bo v ponedeljek, 7. marca 2016, ob 11.00 uri v Modri sobi na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Aškerčeva ulica 2.

 

Beg možganov v tujino eden ključnih problemov

Objavljeno: .

Predsednica Ženskega lobija Slovenije Sonja Lokar se je na pobudo dr. Mace Jogan sestala 16.2.2016 v prostorih ZRC SAZU  z dr. Aleksandro Kanjuo Mrčela, dr. Ano Hofman in dr. Maco Jogan. Izmenjale so informacije o poteku dveh projektov:  EQPOWEREC in Garcia, ki proučujeta položaj in možnosti izboljšanja zastopanosti žensk na vodilnih položajih v raziskovanju in gospodarstvu. Voditeljici projektov sta se dogovorili, kako bosta v bodoče sodelovali pri javnih aktivnostih povezanih z obema projektoma.