Beg možganov v tujino eden ključnih problemov

Objavljeno: .

Predsednica Ženskega lobija Slovenije Sonja Lokar se je na pobudo dr. Mace Jogan sestala 16.2.2016 v prostorih ZRC SAZU  z dr. Aleksandro Kanjuo Mrčela, dr. Ano Hofman in dr. Maco Jogan. Izmenjale so informacije o poteku dveh projektov:  EQPOWEREC in Garcia, ki proučujeta položaj in možnosti izboljšanja zastopanosti žensk na vodilnih položajih v raziskovanju in gospodarstvu. Voditeljici projektov sta se dogovorili, kako bosta v bodoče sodelovali pri javnih aktivnostih povezanih z obema projektoma.

Nedomišljenost in neinovativnost predloga Evropske komisije

Objavljeno: .

posvetZLS_delo_druzinaUdeleženke in udeleženci posveta so na posvetu spregovorili o možnih ukrepih Evropske komisije za odpravljanje težav, ki jih imajo zaposleni in delodajalci pri usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja. Uvodničarke dr. Maca Jogan, dr. Jana S. Javornik, dr. Živa Humer, Sonja Šmuc, dr. Nada Stropnik in uvodničar dr. Roman Kuhar so predstavili svoje misli in kritično ocenili dokument Komisije. Njihove ključne misli navajamo v pripetku.

Ključni problemi predloga Evropske komisije so nedomišljenost in neinovativnost ukrepov, prevladujoč cilj gospodarske rasti in zaposlenosti namesto kvalitete le-te, osredotočanje na zaposlene starše, zlasti matere predšolskih otrok in neupoštevanje raznolikih potreb raznolikih populacij in delovnih organizacij.

 

Kaj ponuja Evropska komisija v zameno za umaknjene spremembe direktive o porodniškem dopustu?

Objavljeno: .

Evropska komisija je avgusta 2015 objavila novo pobudo, s katero želi nadomestiti svoj predlog spremembo direktive o porodniškem dopustu iz leta 2008, ki ga je leta 2015 umaknila. Osnovni cilj širšega predloga je spodbuditev zaposlovanja žensk s pomočjo mehanizmov, ki omogočajo lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev ter spodbujajo enkomernejšo razporeditev skrbstvenih obveznosti med ženskami in moškimi.
 
Ženski lobi Slovenije vabi na posvet, na katerem bomo kritično ocenili podane predloge in oblikovali svoja izhodišča predlogov za evropski nivo odločanja.
 
Posvet bo v ponedeljek, 1. februarja 2016 ob 16.00 uri v Hiši Evropske unije v Ljubljani, Breg 14.
 
 
Vabljene in vabljeni! 
 

Ženski lobi Slovenije je ZA !

Objavljeno: .

Ženski lobi Slovenije odločno podpira enako poroko za vse, saj tako na najpreprostejši način odpravljamo  celo  vrsto diskriminacij, ki so še vedno prisotne v naši zakonodaji glede istospolnih partnerstev. Naša Ustava izrecno prepoveduje diskriminacijo na osnovi kakršnekoli osebne značilnosti. Udejanjimo jo z glasom ZA na tem referendumu!   

Svet EU EPSCO je za evropsko strategijo o enakosti spolov

Objavljeno: .

Svet EU na današnji seji sprejel odločitev glede potrebe po novi strategiji EU o enakosti spolov tudi po obdobju 2015. Pozval je Evropsko komisijo, da sprejme novo strategijo kot sporočilo (in ne kot delovni dokument službe). Nova strategija o enakosti spolov naj bo tesno povezana s Strategijo EU 2020 in naj upošteva tudi Program združenih narodov o trajnostnem razvoju.  

Slovenska resorna ministrica Anja Kopač Mrak se je vseskozi zavzemala za novo strategijo, bila je med ministricami in ministri držav članic, ki so junija letos pisno pozvale evropsko komisarko Jourovo, pristojno za enakost spolov, da komisija pripravi novo strategijo. Tudi Evropski parlament je junija  sprejel podobno stališče in prav tako  pozval Evropsko komisijo za pripravo nove strategije.