Konferenca "Ženske 20 let po Pekingu" 13. in 14. novembra 2014

Objavljeno: .

KonferencaZenskePeking20let

Ženski lobi Slovenije in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vabita na konferenco "Ženske 20 let po Pekingu". 

Slovenija je podpisnica Pekinške deklaracije in Pekinških izhodišč za ukrepanje, sprejetih na 4. svetovni konferenci žensk Združenih narodov v Pekingu leta 1995. Zavezala se je k uresničevanje zastavljenih ukrepov za doseganje večje enakosti žensk in moških. Enakost spolov je eden od gradnikov pravične družbe. Ob dvajseti obletnici zadnje svetovne konference žensk je čas, da se ozremo nazaj, pregledamo opravljeno in oblikujemo naš pogled naprej.

 

Kaj je bilo storjenega in uresničenega v Sloveniji, kakšen je položaj žensk danes v primerjavi z letom 1995 na nekaterih ključnih področjih Pekinških izhodišč za ukrepanje in kot so opredeljeni v programu konference. Osvetlile bomo ključne dogodke, politike, zakonodajne spremembe, ki so vplivali na položaj žensk v Sloveniji, na politiko enakosti spolov in pokazale na področja, kjer je bilo storjenega največ, pa tudi na to, kje ni vidnejšega napredka. 

Program konference in prijavnica sta v prilogi.

 

 

 

Ministra za pravosodje čaka v njegovem ministrstvu boj za ratifikacijo konvencije proti nasilju nad ženskami

Objavljeno: .

Slovenija naj brez oklevanja in metanja polen pod noge v Ministrstvu za pravosodje nemudoma ratificira Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in v družini!

Minister za pravosodje Goran Klemenčič je na potezi, da stre trdi oreh nasprotovanj posameznikov in odgovornih za posamezna področja v njegovem ministrstvu, ki nasprotujejo ratifikaciji te konvencije, čeprav jo je Slovenija podpisala že leta 2011 in sta obe ostali resorni ministrstvi njeno ratifikacijo podprli. 1. avgusta letos je omenjena konvencija začela veljati, a ne za Slovenijo.

Javni poziv mandatarju nove slovenske vlade za imenovanje zadostnega števila ministric

Objavljeno: .


Ženski lobi Slovenije je poslal mandatarju nove  vlade Miru Cerarju javni poziv za imenovanje zadostnega števila ministric v novi 12. slovenski vladi.

V medijih že krožijo imena novih ministrov, a le redka so ženska. Izid volitev v Državni zbor je pokazal politično voljo strank in volivk in volivcev, saj je bilo izvoljenih 36 % poslank, kar je največ doslej. V vseh treh koalicijskih strankah je delež poslank višji od 30%, v stranki novega mandatarja celo 42%.