Kdo vodi društvo

 Društveni organi odločanja so:

- skupščina -  sestavljajo jo po 3 predstavnice iz vsake članice organizacije in vse članice posameznice.  

- svet društva sestavlja 9 članic, izvoljenih na skupščini; 5 članic izvolijo članice organizacije, 2 članici izvolijo članice posameznice; predsednica in podpredsednica sta članici po funkciji, predsednica  vodi svet društva.

- predsednica se voli na skupščini in predstavlja ter zastopa društvo.

- nadzorni odbor se voli na skupščini

  Mandat organov društva traja 4 leta.

 

   mandat  2013 - 2017

  predsednica             Sonja Lokar  (od decembra 2015)

  podpredsednica        Ljiljana Vučenović       

  svet društva             Sonja Lokar, Lili Vučenović, Elizabeta Baretić Kolar, Marta Turk, Metka Roksandić, Živa Humer, Dunja Obersnel Kveder, Tanja S. Pleš

  nadzorni odbor        Nevenka Lekše, Katja Matko, Klara Nachtigal