S shodom in okroglo mizo nad samovoljo rektorja Tičarja in neodzivnost akademske skupnosti ter študentov

Objavljeno: .

Kako strpni smo do nasilja in kako nestrpni do žrtev?

V zadnjih dneh so dejanja mariborskega rektorja Igorja Tičarja dosegla popolno dno. Ne samo, da rektor ni sankcioniral Teodorja Lorenčiča v primeru spolnega nadlegovanja in mobinga nad zaposlenimi, temveč je obe žrtvi, ki sta Lorenčiča tudi prijavili, degradiral na 10 plačnih razredov nižji delovni mesti. Rektor sedaj še toži profesorico in sindikalistko Marijo Javornik Krečič, ki je opozarjala na hude kršitve in se bori za izenačevanje pravic zaposlenih na Univerzi v Mariboru.

Čas je, da ustvarimo okolje, kjer je vsaka prijava nadlegovanja možna ter resno in pravično obravnavana!

Zato organizirajo Študentsko društvo Iskra, Kolektiv Pizda! in Ženski lobi Slovenije v ponedeljek, 5. 12. 2016 ob 11.55 uri protestni shod pred rektoratom Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15 in

okroglo mizo "Kako strpni smo do nasilja in kako nestrpni do žrtev?, ki bo istega dne ob 16.00 uri na Filozofski fakulteti v Mariboru, Koroška cesta 160, učilnica 0.2.

Za polno implementacijo Istanbulske konvencije brez pridržkov in z zakonodajnimi ukrepi

Objavljeno: .

Ženski lobi Slovenije poziva ob 25. novembru, Mednarodnem dnevu  odprave nasilja nad ženskami, državo Slovenijo, da odpravi vse sprejete pridržke k ratificirani Istanbulski    konvenciji in omogoči njeno polno uveljavitev z zakonodajnimi ukrepi. Prav tako mora država zagotoviti dolgoročna in ustrezno visoka sredstva za implementacijo določil konvencije ter vzpostaviti sodelovanje s civilno družbo in organizacijami, ki delujejo na področju pravic žensk. 

Državo Slovenijo tudi pozivamo, da aktivno podpre in deluje za pristop Evropske unije k ratifikaciji Istanbulske konvencije. S tem bi storila ogromen korak v prizadevanju EU za preprečevanje in zmanjševanje vseh oblik nasilja nad ženskami. Ratifikacija Konvencije na EU ravni bi pomenila močno zavezo v boju proti tej najbolj razširjeni obliki kršenja človekovih pravic žensk in jasno sporočilo za ostali svet, da moramo proti nasilju nad ženskami delovati na več ravneh in s skupnimi prizadevanji. 

Ob Mednarodnem dnevu odprave nasilja nad ženskami, poteka po vsem svetu 16 dni aktivnosti proti nasilju nad ženskami, vse do 10. decembra, Mednarodnega dneva človekovih pravic. Slovenski dnevi akcij so predstavljeni v Napovedniku

Rektor Tičar želi utišati predsednico sindikata z zasebno tožbo

Objavljeno: .

Rektor prof. dr. Igor Tičar nadaljuje s svojimi spornimi ravnanji, tokrat s sprožitvijo zasebne tožbe zoper predsednico Visokošolskega sindikata na Univerzi v Mariboru prof. dr. Marijo Javornik Krečič zaradi razžalitve. Očita ji izjave, v katerih je kritizirala pojave seksizma na rektoratu Univerze v Mariboru in zlasti vlogo rektorja, ki je te pojave ves čas minimaliziral. Glede na zaščito, ki jo rektor nudi Teodorju Lorenčiču, in degradacijo, ki jo doživljata žrtvi spolnega in drugačnega nadlegovanja na rektoratu, se zdi očitno, da se mu takšna dejanja ne zdijo sporna. Po rektorju branjenje seksizma še ni seksizem. Pa čeprav je ta komisijsko potrjen.

Nova slovenska članica Observatorija EWL

Objavljeno: .

Nova slovenska članica Observatorija Evropskega ženskega lobija (EWL) o nasilju nad ženskami je v Špela Veselič iz društva SOS Telefon za ženske in otroke (Ženski lobi Slovenije). Observatorij se je ta mesec srečal v novi sestavi in obravnaval delo za obdobje 2016-2017, ki bo predvsem posvečeno ratifikaciji Istanbulske konvencije tako od Evropske unije kot posameznih držav članic. Skoraj vse države podpirajo njeno ratifikacijo na evropski ravni. Je pa praktično v vseh evropskih državah najbolj žgoča tema nevtraliziranje problematike nasilja nad ženskami in njeno skrivanje v okvir nasilja na podlagi spola (gender based violence), nasilja v družini, vsega drugega obstoječega nasilja v družbi.

Javni poziv rektorju Univerze v Mariboru

Objavljeno: .

Ženski lobi Slovenije poziva rektorja Univerze v Mariboru dr. Igorja Tičarja, da nemudoma prekliče reorganizacijo, s katero bo spravil ob zaposlitev delavko in delavca Univerze, ki sta bila deležna mobinga in spolnega nadlegovanja in ga prijavila ter ustrezno kaznuje storilca spolnega nadlegovanja in trpinčenja, Teodorja Lorenčiča. Zagotavljanje delovnega okolja brez spolnega nadlegovanja, diskriminacije in nasilja je zakonska dolžnost vsakega delodajalca in delodajalke v Republiki Sloveniji. Odločitev rektorja je razumeti kot kazen za žrtvi, ker sta si drznili o nasilju spregovoriti in se postaviti za svoje pravice. Ponovno viktimizira tiste, ki jih je rektor dolžan zaščititi. Če se to dogaja v neodvisnem akademskem okolju, je javnost upravičeno ogorčena.                           

UM