Glasovi žensk o nasilju nad begunskimi ženskami in deklicami

Objavljeno: .

 

 

EWLForum

Ženski lobi Slovenije je v sredo, 19. aprila sodeloval na Forumu Glasovi žensk (#womenvoices) v Bruslju, kjer so se zbrali ženske nevladne organizacije, odločevalci in ustanove, da bi razpravljali o nasilju nad begunskimi ženskami in deklicami. Gostitelj je bil center evropskih fondacij. Srečanje je bilo zelo interaktivno, tako na plenarnem delu kot v delu v skupinah in je dalo konkretne in ustvarjalne predloge. 

Od januarja do junija letos razvija Evropski ženski lobi (EWL) skupaj z Komisijo o begunkah (WRC) in Evropsko mrežo migrantk (ENoMW) projekt #womwnsvoices. Namen projekta je zbuditi pozornost na situacijo žensk in deklic, ki bežijo pred konfliktom in potujejo po Evropi, predvsem z vidika varnostnih tveganj, s katerim so soočene zaradi nasilja moških in njihove povezave s sedanjo azilno politiko.  

VABILO - Predstavitev rezultatov projekta OPENN

Objavljeno: .

V ponedeljek, 18. aprila 2016 bo predstavitev rezultatov projekta OPENN - Osvojiti politično enakost z novimi imeni. Dogodek bo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Aškerčeva 2, ob 16.20 uri v predavalnici 430.

 VABILO

Francoski parlament sprejel zakon o odpravi prostitucije

Objavljeno: .

6. aprila je francoski spodnji dom parlamenta sprejel zakon, ki jača in podpira boj proti sistemu prostitucije in podpira osebe v prostituciji. S tem je Francija podprla temeljne vrednote za enakost žensk in moških, dostojanstvo in solidarnost.

"Danes je zgodovinski dan, ker je Francija izbrala pot, ki jo želimo v Evropi. Enakost je lahko dosežena, če se odpravi sistem prostitucije, skupaj z vsem, kar jo poganja, nasiljem, izkoriščanjem in trgovino z ljudmi!" Viviane Teitelbaum, predsednica Evropskega ženskega lobija (EWL).