Enako plačilo za enako delo ali delo enake vrednosti - Priročnik za uveljavljanje v praksi

mag. Andreja Poje in Metka Roksandić

 

 

Študija Enako plačilo za enako delo ali delo enake vrednosti je bila tema projekta Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, izveden skupaj z Ženskim lobijem Slovenije in sofinanciran od Evropske komisije.

 

Rezultat dela na projektu sta študija Enako plačilo za enako delo in plačna vrzel med spoloma in priročnik za uveljavljanje v praksi Enako plačilo za enako delo ali delo enake vrednosti, ki sta bila nedavni objavljena. Študija je na voljo v slovenščini in v angleščini povzetek, priročnik je izdan v angleščini, nemščini, hrvaščini in srbščini, v jezikih partnerjev iz sodelujočih držav.

 

Pravica do enakega plačila za enako delo izvira iz mednarodnih dokumentov in pravnih predpisov EU. Zaradi preteklega sistema v Sloveniji in časa socializma še danes prevladuje prepričanje, da obstaja velika enakopravnost in enakost po spolu, kot tudi, da razlik v plačah po spolu ni. V času po osamosvojitvi Slovenije, po letu 1991 so se stvari začele spreminjati, razlike med plačami žensk in moških pa so se začele povečevati, kot so se začele povečevati razlike med najnižjimi in najvišjimi plačami znotraj podjetij. Tako razlike med plačami moških in žensk v Sloveniji obstajajo ne glede na to, da velja splošno prepričanje o nasprotnem, ki izhaja tako iz zgodovinskega in ideološkega prepričanja kot iz zakonske podpore enakopravnosti med spoloma.

 

Določbe zakona o delovnih razmerjihi prepovedujejo vsakršno diskriminacijo tako pri zaposlovanju kot pri plačah in določba 133. člena nalaga obveznost delodajalcu, da je dolžan za enako delo ali delo enake vrednosti izplačati enako plačilo ne glede na spol, ob hkratni določitvi, da je pogodba o zaposlitvi, kolektivna pogodba oziroma akt delodajalca, ki ni v skladu s tem načelom, neveljaven. Pričakovati bi bilo, da razlik v plačah za delo na istem delovnem mestu ni.

 

Statistični podatki na nacionalni ravni nesporno dokazujejo, da razlike v plačah žensk in moških obstajajo; da so sicer majhne na nacionalni ravni, a se na ravni dejavnosti in poklicev povečajo. Tudi analize, opravljene na ravni delovnega mesta, so pokazale, da razlike med plačami po spolu obstajajo.

 

 

 

 

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka