Logo ZLS

 

Spoštovana, spoštovani, 

 

nekaj mesecev pred državnozborskimi volitami predvidevamo, da se politične stranke pripravljate ali morda že zaključujete s sestavljanjem svojih kandidatnih list.

Naše pretekle raziskave so pokazale nizko izvoljivost kandidatk v Sloveniji, ki jo povzročajo naslednji dejavniki: 

  1. večje število kandidatov kot kandidatk na večini strankarskih list, ki se prebijejo v DZ;
  2. uvrščanje kandidatk v okraje, za katere je vnaprej znano, da ima v njih stranka slabšo ali nikakršno možnost za izvolitev;
  3. drobljenje političnega prostora, pri čemer postaja za manjše oziroma tiste stranke, katerim podpora volivk in volilcev upada, skoraj nemogoče predvideti, v katerih okrajih bo na prihajajočih volitvah njihov kandidat/-ka izvoljen/-a.

S tem odprtim pismom Vas želimo nagovoriti, da s premišljenim in nediskriminatornim ravnanjem izboljšate izvoljivost svojih kandidatk in da teh ne uvrščate na liste zgolj zaradi zadostitve zakonsko predpisane minimalne kvote 35 odstotkov za oba spola.

 

Kako lahko to dosežete? Predlagamo, da:

  1. sestavite liste kandidatk in kandidatov za vsako volilno enoto tako, da bo na vsaki od njih enako število kandidatk ali kandidatov plus minus 1 in na vseh vloženih listah skupno enak delež žensk in moških (polovica);
  2. če ste parlamentarna stranka, predlagamo, da v volilne okraje, v katerih ste v preteklosti že imeli izvoljenega poslanca ali poslanko, kandidirate enake deleže moških in žensk.

Po potrditivi kandidacijskih list bomo opravile analizo list kandidatk in kandidatov in jo javno predstavile.

 

V upanju, da z nami tudi v praksi, ne le v besedah, delite prepričanje, da je potrebno vedno in povsod uveljaviti ustavno določbo, ki prepoveduje diskriminacijo na podlagi spola, torej tudi pri uveljavljanju enake pravice žensk do kandidiranja in izvolitve v DZ, Vas lepo pozdravljamo.

 

S spoštovanjem,

Ženski lobi Slovenije, Ana KALIN, predsednica

 

S članicami in člani:

Društvo Dobrnič, dr. Vera KLOPČIČ, predsednica

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Maja PLAZ, predsednica

Društvo za nenasilno komunikacijo, Katja ZABUKOVEC KERIN, predsednica

Društvo Ženska svetovalnica, Lucija UŽMAH, predsednica

Forum za enakopraven razvoj, Darja SEKULA KRSTIČ, predsednica

Mirovni inštitut, dr. Iztok ŠORI, direktor

Zavod Tri, Ana PINTAR, direktorica

Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije, Darja TERAN, predsednica

Jana JAVORNIK, PhD (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)

zasl. prof. dr. Maca JOGAN

Liana KALČINA

Andreja KOKALJ

Nevenka LEKŠE

Sonja LOKAR

Violeta NEUBAUER

Milena ŠMIT

Ema VERBNIK

Živa VIDMAR

 

Ljubljana, 18. januar 2022

 

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka