Liana Kalčina je najprej čestitala predsednici za izvolitev, se zahvalila za sprejem in kratko predstavila Ženski lobi  Slovenije, naše članice, dosedanje delo in prioritete, ki smo jih opredelile v  skupnem predvolilnem pismu ženskih nevladnih organizacij vsem političnim strankam.

 

Predsednica parlamenta je poudarla, da je srečanja z nami zelo vesela, še zlasti, ker so v naši sestavi tudi organizacije, ki se ukvarjajo s temami, ki so njej še posebej blizu. Izpostavila je reformo volilnega sistema, nasprotovanje nasilju nad ženskami in skrbi za otroke, zlasti tiste s posebnimi potrebami.   

 

Violeta Neubauer je opredelila naša pričakovanja, da nas bo DZ v bodoče vključeval v procese priprave odločitev o vprašanjih, ki so nam še posebej pomembne. Poleg tistih, ki jih je omenila predsednica DZ je dodala še dolgotrajno oskrbo, prekarno delo in naša prizadevanja za doseganje paritete na vseh področjih družbenega odločanja. Povprašala je, kaj predsednica DZ misli o naših predlogih za bistveno izboljšanje državnih mehanizmov za enakost spolov v samem DZ (samostojna komisija za enake možnosti žensk in moških). Predsednica na to vprašanje ni dala konkretnega odgovora, omenila pa je, da načrtuje sklic serije javnih srečanj v DZ s civilno družno, ki deluje na temah enakosti spolov in da bo zagotovila, da bo ŽLS vključen v delo teles DZ  pri vseh temah, ki nas posebej zanimajo.

 

 

 

Liana Kalčina je nato spregovorila še o tem, da bi bilo treba obnoviti urad za enake možnosti moških in žensk, ali vsaj bistveno okrepiti sektor v pristojnem  ministrstvu, da bi bilo mogoče v parlament dobivati vladne predloge, ki bi imeli priložene tudi analitične ugotovitve, kako bodo zakoni, vladne strategije, akcijski načrti, politike, ukrepi, predvidoma vplivali na oba spola.

 

Presednica DZ je odgovorila, da je to vprašanje povezano s sprejemom novega zakona o vladi, in da je prepričana, da bo imel predsednik vlade posluh za ta vprašanja, na katera ga bo še posebej osebno opozorila.

 

Sonja Lokar je povedala, kako težko je bilo v preteklosti vzpostaviti klub poslank in vprašala, kako bo s to zadevo tokrat. Predsednica DZ je povedala, da so priprave na vzpostavitev kluba poslank v polnem teku in da bo ustanovljen 22. junija 2022. Vodila ga bo najstarejša poslanka, članica Gibanja Svobode, ga. Mirjam Bon Klanjšček. Obljubila je, da nas bo z njo takoj po inavguraciji povezala in se bomo lahko neposredno dogovorile o bodočem sodelovanju.

 

Po končanem srečanju sta predsednica DZ in Violeta Neubauer v imenu ŽLS podali izjavi za javnost. Obe sta ocenili, da je vprašanje enakih možnosti žensk in moških izjemno pomembno družbeno vprašanje bolj usklajenega odločanja o ekonomskih in socialnih vprašanjih v vladi in v DZ ter  izrazili pripravljenost za bodoče sistematično sodelovanje.

 

Fotografija STA: https://servis.sta.si/fotoservis/1144045

Fotografija STA: https://servis.sta.si/fotoservis/1144046

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka