ŽENSKI LOBI SLOVENIJE
Women’s Lobby of Slovenia

Dalmatinova 4

1000 Ljubljana · Slovenija 

e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. · 


V Ljubljani, 25. 5. 2020


Spoštovani minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospod Janez
Cigler Kralj,


v začetku februarja letos je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti objavilo letni javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk
in moških za leto 2020. Natančneje, nevladne organizacije so bile povabljene k prijavi
projektov, katerih spoznanja bi bila uporabna pri odpravljanju spolnega nasilja ali
razkrivanju negativnih vplivov spolnih stereotipov na vzpostavljanje enakih možnosti in
priložnosti za ženske v družbi.


Mesec dni kasneje je bila razglašena epidemija koronavirusa, ki je znatno vplivala na vsa
področja našega vsakdanjega življenja. Toda raziskave kažejo, da so in bodo tudi na dolgi
rok posledice epidemije v večji meri prizadele ženske. Razlogov za to je več, med drugim
jih gre iskati v višjem deležu zaposlenih žensk v najbolj prizadetih sektorjih, kot so
podplačana nega, turizem in gostinstvo, ter v karanteni sami. Zaradi zaprtja vrtcev in šol,
izobraževanja na daljavo ter še vedno prevladujoče tradicionalne delitve spolnih vlog v
družinah in gospodinjstvih, ženske prevzemajo večji del bremena in se pogosteje ne
morejo vrniti na delovno mesto. Zaradi zaprtja za štiri stene stanovanja in premajhne
preventivne aktivnosti socialne države, ki se je v času karantene celo znižala, pa so se
zmanjšale možnosti žrtev, da se umaknejo pred nasiljem v domačem okolju.
Epidemija koronavirusa je brezsramno razgalila neenakosti med ženskami in moškimi in
zaostrila aktualno vprašanje: kako zaustaviti negativni trend povečevanja spolnih
neenakosti?


Na veliko presenečenje prijaviteljic in prijaviteljev je sredi meseca maja sledil odgovor
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da skladno z ukrepom
začasnega zadržanja izvrševanja proračuna, ministrstvo odstopa od izvedbe javnega
razpisa za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2020.
Ženski lobi Slovenije močno obžaluje sprejeto odločitev Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti. Zaskrbljene smo, da bo ta korak, skupaj z že
sprejetimi ukrepi, ki pri odpravljanju posledic epidemije ne upoštevajo s spolom pogojenih
družbenih razlik, vodil do poslabšanja položaja žensk v Sloveniji.

 

Ne strinjamo se, da vlada z izgovorom boja proti posledicam epidemije koronavurusne bolezni,

namesto da bi skladno z večjimi potrebami povečevala skromna sredstva za delo na področju enakosti
spolov, ta sredstva krči. Zato vas, gospod minister, pozivamo, da zagotovite, da bo vlada
v rebalansu proračuna ohranila oziroma povečala izdatke za sofinanciranje projektov in/ali
dejavnosti nevladnih organizacij, ki delujejo na področju enakosti spolov, kot to določa
Zakon o enakih možnosti žensk in moških. Obenem pozivamo tudi vsa ministrstva,
vključena v izvajanje ukrepov za okrevanje po epidemiji, da v izvajanje svojih nalog
vključujejo vidik enakosti spolov in o tem, kako ga vključujejo, redno poročajo.


Nazadnje vas želimo, gospod minister, opozoriti tudi na to, da v vašem mandatu še ni bil
ustanovljen Strokovni svet za enakost spolov. Iskreno in tvorno sodelovanje med vlado,
akademsko sfero in civilno družbo pomembno prispeva k oblikovanju in krepitvi politike
enakosti spolov, ki zmore uspešno odgovarjati na izzive povečevanja neenakosti spolov.
Ženski lobi Slovenije vas zato poziva k čimprejšnji ustanovitvi Strokovnega sveta za
enakost spolov, ki vam kot posvetovalno telo lahko izredno koristi s predlogi, kako
upoštevati in primerno premoščati tudi s spolom pogojene razlike.

 

S spoštovanjem,


Za Ženski lobi Slovenije
Violeta Neubauer
Predsednica


V vednost:

  • Predsedniku Vlade Republike Slovenije, gospod Janezu Janši
  • Vodji Sektorja za enake možnosti, MDDSZ

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka