Analiza Protikrizni ukrepi in enakost spolov (avtorici besedila: dr. Živa Humer (Mirovni inštitut), Metka Roksandić (Ženski lobi Slovenije) je del projekta Protikrizni ukrepi in enakost spolov.

V njej avtorici ugotavljata, kako so protikrizni in varčevalni ukrepi učinkovali na prebivalke in prebivalce Slovenije.

 

V zadnjih letih je bila v Sloveniji sprejeta zakonodaja z vrsto ukrepov za zajezitev ekonomske in finančne krize. Ob nobenem od njih ni slovenska vlada analizirala njihovih posledic z vidika spola, čeprav jo k temu zavezuje zakonodaja.

 

Metka Roksandić, predsednica Ženskega lobija Slovenije je 15. januarja 2014 na Brdu pri Kranju na konferenci Enakost spolov se obrestuje predstavila analizo Ženskega lobija Slovenije z naslovom Protikrizni ukrepi in enakost spolov. Opozorila je, da imajo kriza in protikrizni ukrepi različne posledice za ženske in moške in zmanjšujejo doseženo stopnjo enakosti spolov pred obdobjem krize, da so ukrepi učinkovali na posamezne skupine ljudi zelo različno in se posledično povečuje spolna in razredna neenakost ter da so učinki ukrepov bistveno bolj negativno vplivali na ženske kot na moške in poslabšali njihov položaj ter ogrozili ekonomsko neodvisnost žensk.

 

Konferenca v organizaciji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je potekala 15. in 16. januarja v kongresnem centru Brdo pri Kranju kot uvodni dogodek projekta Uravnotežimo odnose moči med spoloma in se sofinancira iz Programa norveškega finančnega mehanizma2009-2014. 

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka