Ljubljana, 2. oktober 2014

 

SPOROČILO ZA JAVNOST 


JAVNI POZIV VOLIVKAM IN VOLIVCEM


To nedeljo, 5. oktobra 2014 bomo volili župane in županje ter nove občinske svetnice in svetnike v
vseh 212 slovenskih občinah.


Med vsemi predlaganimi 23.328 kandidati in kandidatkami za občinske in mestne svete je 45%
žensk in 55 % moških. Ta delež žensk večinsko velja za občine s sorazmernim volilnim
sistemom, medtem ko je v v občinah z večinskim volilnim sistemom le-ta bistveno nižji. Med
703 kandidati in kandidatkami za volitve županov in županj je le 13 % žensk. Za volitve v
narodnostnih in romskih skupnosti v občinske in mestne svete je le 27% kandidatk.


V Sloveniji na zadnjih lokalnih volitvah v  desetih občinah ni bila izvoljena niti ena občinska
svetnica. Letošnje kanidadature v teh občinah kažejo, da je v občinah Sodražica in Vitanje
predlagana le 1 kandidatka za občinski svet in v občini Luče 2 kandidatki.


Ne glede na dokaj visok delež kandidatk in spoštovanje zakonske zahteve o razvrščanju spolov,
je pomembna dejanska podpora predlaganim kandidatkam, še zlasti v občinah z večinskim
volilnim sistemom, kjer ni tovrstnih zakonskih ukrepov.


Pozivamo vse volivke in volivce, še posebej v tistih občinah, kjer je malo število kandidatk, da
podprejo ženske kandidatke v prepričanju, da bo odločanje na občinskih in mestnih svetih bolj
uravnoteženo. Občine, kjer sorazmerno številu prebivalstva soodločajo tudi ženske, so bolj
demokratične in sprejete odločitve optimalne.


Volite nove obraze v občinski politiki, obkrožite ženska imena in jim dajte preferenčni glas!


Čas je za spremembe!


Metka Roksandić
predsednica Ženskega lobija Slovenije

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka