Kako s spremembami zakonodaje povečati možnosti za enako
zastopanost žensk in moških v politiki na lokalni ravni?


Spoštovane_i,
vabimo vas na javno prestavitev predlogov možnih dodatnih zakonodajnih rešitev na področju
bolj enakopravne zastopanosti žensk in moških v lokalni politiki, ki bo v ponedeljek, 7. marca
2016, ob 11 h, v Modri sobi na Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, Ljubljana.


Predloge za spremembe in morebitne rešitve, ki jih bomo predstavili, smo v okviru projekta
OPENN oblikovali na osnovi preučitve slovenske in norveške zakonodaje. Na predstavitvi bodo
temo in možne spremembe s strokovnega in političnega vidika predstavile:

  • dr. Milica Antić Gaber, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani,
  • Metka Roksandić, Ženski lobi Slovenije,
  • in Jasmina Vidmar, Skupnost občin Slovenije.


Pogovor bo vodila dr. Vlasta Jalušič iz Mirovnega inštituta, k razpravi pa bodo vabljeni tudi
nekateri drugi strokovnjaki in strokovnjakinje.


Zakonodaja je eden učinkovitejših mehanizmov, ki omogoča enakopravno zastopanost žensk pri političnem
odločanju. Izkušnje so pokazale, da so načelno strinjanje o enakosti spolov in verbalne podpore sicer
pomembni a ne zadostni ukrepi za doseganje večje zastopanosti žensk v politiki. V okviru projekta OPENN
smo preučili obstoječo zakonodajo na področju političnega predstavništva in enakih možnosti v Sloveniji
(zakoni o volitvah, o političnih strankah, o enakih možnostih žensk in moških ipd.) in sicer skozi perspektivo
enakih možnosti kandidatov obeh spolov, da so izvoljeni na lokalnih volitvah. Preučili smo tudi zakonodajo
in dobre prakse na Norveškem, izvedli primerjalno analizo kandidiranja in volilnih izidov žensk na lokalnih
volitvah ter na podlagi vseh podatkov pripravili nekaj predlogov sprememb slovenske zakonodaje.

 

Za več informacij se lahko obrnete na vodjo projekta Vlasto Jalušič na 01 234 77 20.
*
Projekt OPENN izvajajo Mirovni inštitut, Filozofska fakulteta UL, Ženski lobi Slovenije, Skupnost občin
Slovenije, Metina lista in Norveško združenje za lokalno in regionalno samoupravo

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka