logo zls

 

Javno pismo

 

Podpora Ženskega lobija Slovenije neodvisni in profesionalni programski shemi javne televizije
Slovenije


Vsaka moderna demokratična družba potrebuje javno televizijo, ki je vredna tega imena: neodvisno od dnevne politike, profesionalno, dobro upravljano in zato sposobno služiti nepristranskemu informiranju, izobraževanju, kulturnemu ozaveščanju prebivalk in prebivalcev, ki jim služi, in ki jo s svojim plačevanjem naročnine tudi vzdržujemo. Takšna javna televizija je tudi nepogrešljiva pri odpravljanju predsodkov in stereotipov ter razkrivanju in odpravljanju diskriminacije in nasilja, ki še vedno krojijo življenja žensk, ki tvorimo polovico prebivalstva Slovenije.


Vedno znova je treba poudariti, da ustvarjalke in ustvarjalci programa javne televizije izvršujejo njeno poslanstvo, ki je toliko bolj zahtevno, ker mora v smislu javnega interesa bolj kot za strankarsko politiko in politike imeti pred seboj imperativ javnega dobrega, ki ustvarja vzpodbudo za ozaveščeno in kritično državljansko držo. Televizija Slovenija tega ne more v polni meri uresničevati, ker jo strankokracija nenehno potiska v vlogo služabnice vsakokratne vladajoče koalicije. Zadnji poseg v njeno programsko shemo, ki si ga je privoščil sedanji programski svet, pa je še en velik korak v popolnoma napačno smer. Ta začarani krog je treba presekati.


Ustvarjalke in ustvarjalce programa televizije Slovenija, ki so se podpisali pod skupno izjavo, s katero branijo ne samo svojo profesionalno čast, ampak naše skupno dobro, občudujemo in podpiramo.
Zavedamo se koliko tvegajo in da bi se lahko tudi skrili v kot, upognili hrbet ali preračunjljivo sprejeli politikantski jarem. A tega niso storili! Od programskega sveta pričakujemo, da bo prisluhnil ustvarjalkam in ustvarjalcem programa javne televizije in v pogajanjih, ki jih je obljubil, iskal rešitve v dobrobit celovitega in nepristranskega javnega obveščanja ter najvišje kakovosti vseh programskih vsebin.


Od strank opozicije pa pričakujemo jasno oblikovane sistemske predloge sprememb v upravljanju z javno televizijsko hišo, ki kot alternativa trenutnim rešitvam zagotovljajo ekonomsko stabilnost, neodvisnost in profesionalnost televizije Slovenije. Izzivi, ki so pred nami, med drugim obnavljanje porušenega zaupanja ljudi v demokratične institucije, spopad s posurovelostjo javne komunikacije, s pandemijo, s prezadolženostjo, s podnebno krizo in z izzivi nakopičenih neenakosti v družbi so tako veliki in tako zahtevni, da je skrajni čas, da televizijska hiša prične nuditi prepotrebno
podporo v tem procesu.


S spoštovanjem,
Ženski lobi Slovenije, Ana KALIN, predsednica


S člani in članicami:
Društvo Dobrnič, dr. Vera KLOPČIČ, predsednica
Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Maja PLAZ, predsednica
Društvo za nenasilno komunikacijo, Katja ZABUKOVEC KERIN, predsednica
Društvo Ženska svetovalnica, Lucija UŽMAH, predsednica
Forum za enakopraven razvoj, Darja SEKULA KRSTIČ, predsednica
Mirovni inštitut, dr. Iztok ŠORI, direktor
Zavod Tri, Ana PINTAR, direktorica
Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije, Darja TERAN, predsednica
Jana JAVORNIK, PhD (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)
Tonja JERELE
zasl. prof. dr. Maca JOGAN
Liana KALČINA
Andreja KOKALJ
Sonja LOKAR
Violeta NEUBAUER
Živa VIDMAR


Ljubljana, 2.december 2021

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka