Kdo vodi društvo?


Društveni organi odločanja so:

 • skupščina - sestavljajo jo po 3 predstavnice iz vsake članice organizacije in vse članice posameznice;
 • svet društva sestavlja 9 članic, izvoljenih na skupščini; 5 članic izvolijo članice organizacije, 2 članici izvolijo članice posameznice; predsednica in podpredsednica sta članici po funkciji, predsednica vodi svet društva;
 • predsednica se voli na skupščini in predstavlja ter zastopa društvo;
 • nadzorni odbor se voli na skupščini,
 • mandat organov društva traja 4 leta.

 

Mandat 2022 - 2026 

Predsednica: Sonja Lokar

 

Članice Sveta Ženskega lobija Slovenije (ŽLS):

 1. Sonja Lokar, predsednica
 2. Dr Jana Javornik
 3. dr. Živa Humer, Mirovni inštitut
 4. Ana Jereb, SOS telefon
 5. Tonja Jerele
 6. Liana Kalčina
 7. Lucija Užmah, Ženska svetovalnica
 8. Živa Vidmar, Društvo Dobrnič
 9. Katja Zabukovec Kerin, Društvo za nenasilno komunikacijo

 

Članice Nadzornega odbora ŽLS:

 1. Klara Nahtigal
 2. Darja Sekula
 3. dr. Alenka Verbole

Urednica spletnih strani ŽLS: Liana Kalčina

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka