Kdo vodi društvo?


Društveni organi odločanja so:

 • skupščina - sestavljajo jo po 3 predstavnice iz vsake članice organizacije in vse članice posameznice;
 • svet društva sestavlja 9 članic, izvoljenih na skupščini; 5 članic izvolijo članice organizacije, 2 članici izvolijo članice posameznice; predsednica in podpredsednica sta članici po funkciji, predsednica vodi svet društva;
 • predsednica se voli na skupščini in predstavlja ter zastopa društvo;
 • nadzorni odbor se voli na skupščini,
 • mandat organov društva traja 4 leta.

 

Mandat 2021 - 2025

 

Predsednica Ana Kalin

Podpredsednica Liana Kalčina

 

Članice Sveta Ženskega lobija Slovenije (ŽLS):

 1. Ana Kalin, predsednica
 2. Liana Kalčina, podpredsednica
 3. Lucija Užmah, Ženska svetovalnica
 4. Katja Zabukovec Kerin, Društvo za nenasilno komunikacijo
 5. Žive Humer, Mirovni inštitut
 6. Živa Vidmar, Društvo Dobrnič
 7. Ana Jereb, SOS telefon
 8. Violeta Neubauer
 9. Jana Javornik

Članice Nadzornega odbora ŽLS:

 1. Nevenka Lekše
 2. Klara Nahtigal
 3. Sonja Lokar

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

KONTAKT

zenski@gmail.com

telefonska številka

© 2022 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka