ZA poročilo Honeyball v Evropskem parlamentu
 

Ženski lobi Slovenije je s pismom pozval slovenske poslanke in poslance v Evropskem parlamentu, da na februarskem zasedanju podprejo poročilo poslanke Mary Honeyball z naslovom Prostitucija, spolno izkoriščanje in njun vpliv na enakost spolov.

 

Trgovina z ljudmi, zlasti z ženskami in otroki, za spolne in druge oblike izkoriščanja je ena od najbolj nezaslišanih kršitev človekovih pravic, dekleta in ženske v prostituciji s kupovanjem njihovih teles za intimno zadovoljevanje degradira na raven blaga ali objekta, ki je na voljo stranki in da prostitucija ne pomeni nikakršne večje enakosti med spoloma. V svetovnem merilu predstavlja prostitucija in trgovina z deklicami in ženskami drugo najbolj donosno obliko organiziranega kriminala, zato so zagovorniki “prostovoljne” prostitucije aktivni pri lobiranju za ohranitev tega stanja. V tem poslu se ustvarja strašansko velik profit organizatorjem in posrednikom. Kaj pomeni za deklice in ženske, zgovorno pove izjava preživele, da ne gre za seks, ampak za spolno nasilje. 

 

Poročilo je pomembno, ker prepoznava prostitucijo kot oviro za enakost žensk in moških, promovira švedski, nordijski model, ko je kupovanje spolnih uslug kaznivo, priznava žrtvam pravico in ker so ga ženske organizacije in preživele čakale vrsto let

 

 

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. februarja 2014 o spolnem izkoriščanju in
prostituciji ter njunem vplivu na enakost spolov (2013/2103(INI))

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka