DRUŠTVO ŽENSKI LOBI SLOVENIJE
Women’s Lobby of Slovenia 

in  

INŠTITUT ZA KRIMINOLOGIJOLjubljana, 19. 9. 2017

 

Okrogla miza o prostituciji v Sloveniji

Že nekaj časa poteka živahna razprava o tem, kako se danes v Sloveniji bolje spopadati z
izzivi prostitucije. Obstajajo pomembne razlike o tem, kako razumeti prostitucijo, pri nas in v
tujini obstaja bistveno več raziskav o tem pojavu kot pred časom, po svetu in v EU obstajajo
različni koncepti, kako jo družbeno obravnavati in zakonsko urediti. Na vsebino razprav v
dobršni meri vplivajo mešani in pogosto si nasprotujoči ideološki, družbeni, moralni,
javnozdravstveni in varnostni premisleki ter vidik človekovih pravic in svoboščin.


Namen te okrogle mize je, da se predstavijo in soočijo različni pogledi, da se ugotovijo točke
strinjanja in razhajanja in da poskusimo opredeliti, o čem moramo doseči odločitev
demokratične večine in za katere spremembe zakonodaje in prakse bi se morali zavzeti, da bi
se položaj oseb, ki se prostituirajo, izboljšal.


Pogovor za okroglo mizo bo vodil dr. Dragan Petrovec, Inštitut za kriminologijo.


Sodelavale/i bodo:
Violeta Neubauer, predsednica ŽLS,
Dr. Iztok Šori, Mirovni inštitut,
Mag. Emanuela Fabijan, Mirovni inštitut,
Mag. Polona Kovač, Društvo Ključ,
Jože Levašič, specializirani tožilec,
Tonja Jerele, Delovna skupina za feminizem v študentskem društvu Iskra,
Damjan Roškarič, višji kriminalistični inšpektor, predstavnik policije,
Metka Naglič, Amnesty International Slovenije
Sonja Lokar, članica sveta ŽLS, ki bo povzela možne zaključke in priporočila iz razprave.


Okrogla miza bo v ponedeljek 2. oktobra 2017, od 10.00 do 13.00, na Inštitutu za
Kriminologijo, Poljanski nasip 2, Seminar št. 5 (spodnji prostori Pravne fakultete).


Prijazno vabljeni!
Za ŽLS

Violeta Neubauer, predsednica

 

Za IK, dr. Dragan Petrovec, sr

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka