Ljubljana, 2. julij 2014


JAVNI POZIV

Zdravniški zbornici Slovenije

proti diskriminaciji zdravnic na razgovorih za zdravniško specializacijo

 

V Ženskem lobiju Slovenije smo bile obveščene o spornih dogajanjih na
razgovorih za dodeljevanje zdravniških specializacij pri Zdravniški zbornici
Slovenije.


V razgovoru komisije sprašujejo ženske kandidatke tudi o dejstvih, ki zakonsko
niso dovoljena oz. so prepovedana in v razpisu niso navedena, predvsem o načrtih
glede družine in otrok ter o podatkih o njihovih partnerjih. Na razgovoru so
točkovane občutno nižje, kljub temu, da imajo po vseh objektivnih kriterijih, ki so
navedeni v razpisu, večje število točk kot njihovi protikandidati. Dogaja se tudi, da
po seštevku točk komisija ugotovi, da ima ženska kandidatka "preveč" točk, več od
njihovega moškega protikandidata in ji točke naknadno odštejejo brez utemeljitve!
To je doživela kandidatka sama na razgovoru iz aprilskega razpisa, o takšnem
dogajanju pa so pripovedovale tudi njene kolegice.


Zoper vpletene sta bili podani prijavi Inšpektoratu za delo in Komisiji za
preprečevanje korupcije zaradi diskriminacije in drugih nepravilnosti pri
podeljevanju javnega denarja. Zdravniška zbornica Slovenije izvaja javna
pooblastila, financirana z javnimi sredstvi in je zavezana spoštovati ustavno
pravico do enakosti ne glede na spol ter pravne predpise Slovenije in Evropske
unije glede zaposlovanja.


Pozivamo vas, da se javno opredelite do navedenih zakonsko spornih ravnanj v
postopkih dodeljevanja zdravniških specializacij.


Metka Roksandić
predsednica Ženskega lobija Slovenije

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka