Logo ZLS

 

Spoštovano vodstvo Gibanja Svoboda,
Spoštovano vodstvo Socialnih demokratov,
Spoštovano vodstvo Levice!

 

Vsem iskrene čestitke, da so vam volivke in volilci zaupali večino glasov in zaupali sestavljanje prihodnje vlade. Volivke in volivci so se odločno izrekli za demokratični forum in odprt dialog vlade in državnega zbora tudi s civilno družbo. Pred vami je zato izjemna odgovornost realizacije izkazanega zaupanja in pričakovanj.

 

V času pred volitvami smo organizacije s področja enakosti spolov in pravic žensk vsem političnim strankam poslale skupne predvolilne zahteve, na katere ste se pozitivno odzvali tudi nekateri izmed vas. Mednje smo uvrstile tudi zahtevo po pariteti in participativni demokraciji, na katero bi želele ponovno opozoriti v času sestavljanja prihodnje vlade.

 

Kot pozitivno ocenjujemo visok delež kandidatk, ki so bile izvoljene in bodo v prihodnjih štirih letih delovale v Državnem zboru. Pričakujemo, da boste pri odločanju o vodstvu Državnega zbora in njegovih teles spoštovali pariteto in bo v DZ tudi v bodoče deloval klub poslank ter da mu boste s poslovnikom DZ zagotovili enake dolovne pogoje kot vsem drugim delovnim telesom DZ.

Apeliramo na vas, da pri sestavi prihodnje vlade sledite načelom enakosti, raznolikosti in vključenosti ter zagotovite kontinuirano paritetno zastopanost žensk in moških na ministrstki pozicijah ter v vseh imenovanih organih.

Pričakujemo, da boste uvedli formalne mehanizme sodelovanja s civilno družbo tako v Državnem zboru kot na ministrstvih in omogočili, da bodo aktivisti in aktivistke civilne družbe, v skladu s svojimi posebnimi znanji, vsebinsko vključeni v pripravo, sprejemanje in preverjanje učinkovitosti politik in zakonov.

 

Civilna družba je pomembno prispevala k rekordni volilni udeležbi na letošnjih volitvah in k razumevanju pomena aktivnega vključevanja prebivalk in prebivalcev Slovenije v oblikovanje skupne prihodnosti, ki temelji na načelih enakopravnosti in vzdržnosti. Prepričane smo, da sta povezovanje in reden dialog s civilno družbo nujna za uresničevanje obljub, ki ste jih v volilnih programih in soočenjih izrekli v času pred volitvami, zato se veselimo sodelovanja.

 

S spoštovanjem,

 

za Ženski lobi Slovenije
Ana KALIN, predsednica

 

Ljubljana, 26. april 2022

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka