Logo ZLS

 

 

Spoštovani!

 

Uradno se je pričela volilna kampanja pred državnozborskimi volitvami 24. aprila letos in s tem tudi televizijska soočenja strank, ki se bodo potegovale za vstop v hram demokracije.

 

Pozivamo vas, da v vseh predvolilnih soočenjih strank in drugih javnih razpravah, vezanih na prihajajoče volitve, stremite k zagotavljanju enakosti udeležbe žensk v medijskih nastopih (50 % oz +/-1), upoštevajoč Pravila za razpolago programskega časa za predstavitev kandidatk in kandidatov, kanidatnih list, političnih strank in njihovih programov.

 

Prav tako vas pozivamo, da pri vključevanju vseh oseb v razprave razmislite tudi o vseh osebnih okoliščinah, ki dodatno vplivajo na možnosti in priložnosti spolov (med drugim rasa in etnično poreklo, starost, spolna usmerjenost, oviranost, ekonomski položaj, duševno zdravje), vselej pa jih vključite, ko bodo v soočenjih obravnavana vprašanja o njihovih pravicah.

 

Enak pristop je seveda potrebno zagotoviti tudi pri soočenjih, ki bodo sledila v predvolilnih kampanijah za predsednika/-co republike in za lokalne volitve.

 

S spoštovanjem,

 

Ženski lobi Slovenije,

Ana KALIN, predsednica

 

S člani in članicami:

Društvo Dobrnič, dr. Vera KLOPČIČ, predsednica

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Maja PLAZ, predsednica

Društvo za nenasilno komunikacijo, Katja ZABUKOVEC KERIN, predsednica

Društvo Ženska svetovalnica, Lucija UŽMAH, predsednica

Forum za enakopraven razvoj, Darja SEKULA KRSTIČ, predsednica

Mirovni inštitut, dr. Iztok ŠORI, direktor

Zavod Tri, Ana PINTAR, direktorica

Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije, Darja TERAN, predsednica

Jana JAVORNIK, PhD (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)

Tonja JERELE

zasl. prof. dr. Maca JOGAN

Liana KALČINA

Andreja KOKALJ

Sonja LOKAR

Violeta NEUBAUER

Milena ŠMIT

Živa VIDMAR

 

Ljubljana, 29. marec 2022

 

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka