Ženski lobi Slovenije (ŽLS) je več let poskušal politiko vseh barv spodbuditi, da doseže široko strokovno in družbeno soglasje in sprejme zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bi bil novi steber socialne države, oprt na stalen in zanesljiv vir financiranja. Javna služba bi skladno z našimi predlogi bila pod enakimi pogoji dostopna za vse v Sloveniji in bi omogočala starejšim in vsem oskrbe potrebnim ne le zdravstveno in domsko oskrbo, temveč tudi njim prilagojene integrirane storitve, ki bi si jih lahko v obsegu uzakonjene košarice storitev privoščili doma, v lokalni skupnosti ali v institucijah.


Istočasno smo pozivale k sprejetju zakona, ki bi ženske razbremenil neplačanega skrbstvenega dela, odvezal otroke od materialnih obveznosti za svoje obnemogle starše in izboljšal dohodke in delovne pogoje za osebe, ki zahtevno skrbstveno delo opravljajo kot poklic. Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bil 15. oktobra 2021 predstavljen zainteresirani javnosti, v uvodu sicer povzema predlagane rešitve, a v izvedbi jih v celoti zaobide in namesto tega ponuja predvsem nadaljno privatizacijo področja, obseg pravic prepušča diskreciji ministrstev in vlade, ureditev financiranja pa prenaša na prihodnje vlade.


Ocenjujemo, da predlog zakona ne uživa podpore strokovne javnosti in civilne družbe, ki se neposredno ukvarja z ljudmi v dolgotrajni oskrbi in se je dolga leta prizadevala za podobne cilje kot ŽLS, in zato nima nobene legitimnosti več. ŽLS je zato mnenja, da predloga zakona ni mogoče izboljšati na način, da bi postal sprejemljiv, zato vladajočo koalicijo pozivamo, da ga umakne iz parlamentarne procedure. V nasprotnem primeru pa ŽLS javno poziva poslanke in poslance stranke upokojencev, poslanca obeh manjšin in neodvisne poslance in poslanke, da skupaj s poslankami in poslanci opozicije preprečijo, da bi bil tako pomanjkljiv zakon sprejet.

 

S spoštovanjem,

 

Ženski lobi Slovenije, Ana KALIN, predsednica

 

S člani in članicami:
Društvo Dobrnič, dr. Vera KLOPČIČ, predsednica
Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Maja PLAZ, predsednica
Društvo za nenasilno komunikacijo, Katja ZABUKOVEC KERIN, predsednica
Društvo Ženska svetovalnica, Lucija UŽMAH, predsednica
Forum za enakopraven razvoj, Darja SEKULA KRSTIČ, predsednica
Mirovni inštitut, dr. Iztok ŠORI, direktor
Zavod Tri, Ana PINTAR, direktorica
Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije, Darja TERAN, predsednica

Jana JAVORNIK, PhD (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)
Tonja JERELE
zasl. prof. dr. Maca JOGAN
Liana KALČINA
Andreja KOKALJ
Nada KRAŠEVEC
Sonja LOKAR
Violeta NEUBAUER
Milena ŠMIT
Ema VERBNIK
Živa VIDMAR

 

Ljubljana, 24. november 2021

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka