Poročilo o sestanku z raziskovalko mehanizmov za enakost spolov v ODIHR - Urad OVSE za demokratične institucije in človekove pravice - Amy Mazur

 

5. julij 2022 smo se v organizaciji Sveta ŽLS v prostorih ZSSS, na Dalmatinovi 4 v Ljubljani, z Amy Mazur sestale: Violeta Neubaier (ŽLS), Andreja Gomboc (Komisija za enake možnosti v znanosti), Eva Gračanin (Legebitra) in Sonja Lokar (ŽLS).

 

Pogovarjale smo se z raziskovalko dr. Amy Mazur, ki za ODIHR pripravlja orodje, ki naj bi služilo predvsem t.i. "femokratkam" pri izboljševanju nacionalnih državnih mehanizmov za enakost spolov. Projekt zajema primerjavo dobrih praks v 20 državah. V 18 državah bo raziskovalka opravila srukturiran zoom  intervju s po eno aktivistko civilne družbe in eno visoko državno uradnico, ki dela v mehanizmu države za enakost spolov, v dveh državah pa bo opravila študijski obisk in se osebno pogovorila z vsemi relevantnimi akterji. Za ta namen je ODIHR izbral Nemčijo in Slovenijo.

 

Po kratkem predstavljanju sodelujočih je raziskovalko predvsem zanimalo, s čim so se ukvarjale naše organizacije, kako so pri tem, če sploh, sodelovale z državnimi mehanizmi, kako ocenjujemo to sodelovanje in kaj bi si želele, da se izboljša.

 

Izkazalo se je, da si delimo enako izkušnjo: premiki se težko dosežejo, traja dolgo, pobuda skoraj vedno pride iz civilne družbe, ministrice in ministri vedno izvajajo  politično pristranost pri izbiri svojih sogovornikov in podpirancev  v civilni družbi in v raziskovalni sferi, izogibajo se nepopularnih tem in potem, ko se vendarle doseže zakonodajne spremembe ali napišejo posebne politike, nastanejo težave z odsotnostjo kontrole in evalvacije  izvajanja.

 

Podpora mednarodnega okolja je izjemno pomembna pri spremembah na bolje, a je nestanovitna in je skoraj izginila, ko je država postala članica EU. Brez finančne podpore EU bi delo na enakosti spolov ostalo skoraj brez sleherne proračunske podpore. Odlično je, da EU zahteva akcijske plane za enakost raziskovalk od univerz in  raziskovalnih organizacij, ki jim dodeljuje sredstva, ne kontrolira pa, ali se in kako se izvajajo. Nekatere teme še posebej težko najdejo finančne podpornike (npr. politično opolnomočenje žensk ali ženske teme v LGBT skupnosti).

 

Eva Gračanin iz Legebitre si je zaželela, da se politiki premaknejo  od sicer dobrodošlega  tona vljudne korektnosti in se začnejo pristojna ministrstva zares ukvarjati z reševanjem osebnih izzivov oseb v LGBT skupnosti in da se  v vladi odredi posebej zadolžena oseba, ki bo poskrbela za potrebno koordinacijo pristojnih ministrstev in vladnih organov.

 

Andreja Gombolc iz Komisije za enake možnosti v znanosti je prosila, da se vladi priporoči, da čim prej obnovi to komisijo, ki ji je pravkar potekel štiriletni mandat in da se na vseh univerzah in raziskovalnih inštitucijah vzpostavi sistem spolnih  kvot, ki bo onemogočil sedaj prisotno, a skrito diskriminacijo žensk raziskovalk in akademičark. 

 

Vijolica Neubauer  iz ŽLS  je poudarila, da je skrajni čas, da se prenovi in izboljša Zakon o enakih možnostih moških in žensk in sistematično vključuje feministične NVO v pripravo in preverjanje učinkovitosti v izvajanju sprejetih zakonov in politik, ki podpirajo enakost spolov. 

Z raziskovalko je v nadaljevanju srečanja podrobneje predstavila naše pobude v zvezi s krepitvijo nacionalnih mehanizmov, ki jih je naš lobi pisno posredoval DZ RS in z javnim pozivom tudi koaliciji političnih strank, ki so oblikovale vlado. Poleg močnejšega in bolj avtonomnega vladnega institucionalnega mehanizma za enakost spolov in vzpostavitve Sveta za enakost spolov z ustreznejšo sestavo, rednim sklicevanjem sestankov in formalno komunikacijo predsednice_ka sveta s članicami in člani tudi v obdobju med sestanki, saj naj bi bil svet posvetovalni organ, je v pogovoru izpostavila nujnost sistematične integracije načela enakosti spolov v oblikovanje politik, njihovo izvajanje in spremljanje izvajanja, predvsem pa vzpostavitev sistematične analize predlogov zakonov, strategij in programov ter drugih relevantnih ukrepov z vidika spola. 

 

Zapisala: Sonja Lokar , Ljubljana, 4.7.2022.

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka