OSCE

 Seminar OVSE-ODIHR v Državnem zboru RS, 13.3.2023, na temo:
»Državni zbor, ki se zaveda pomena enakosti spolov«

 

 

Kratko poročilo

Meddržavna organizacija za demokracijo in človekove pravice, ki je specializirana agencija Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), deluje v Varšavi, in ima tudi poseben oddelek, ki pospešuje človekove pravice žensk. Že nekaj let se intenzivno ukvarja ne samo s političnim opolnomočenjem volivk, aktivistk v civilni družbi ter strankarskih političark ampak tudi parlamentark in parlamentarcev ter strokovnega kadra, ki dela v parlamentih.


Razvili so posebno metodologijo, s katero se da izmeriti, koliko se posamezen parlament že zaveda pomena enakosti spolov v sklopu svoje lastne institucionalne ureditve in načina delovanja. Na enem mestu so zbrali mednarodne dobre prakse, ki lahko pomagajo drugim parlamentom, da premislijo in uvedejo potrebne izboljšave. Več o njihovih gradivih na: https://www.osce.org/odihr/535347


Svoje svetovanje posredujejo na interaktivnih seminarjih, ki jih organizirajo na poziv zainteresiranih parlamentov. Tokrat je njihova ekipa v sestavi Yulia Netesova, vodja ODIHR oddelka za demokratično upravljanje in enakosti spolov, Saša Gavrić, svetovalec v tem oddelku in univerzitetna profesorica iz Edinburga, Sara Childs, ki je povzela izkušnjo izboljševanja občutljivosti britanskega parlamenta za enakost spolov, prišla v Državni zbor RS (v nadaljevanju DZ) na tridnevni seminar. K opazovanju poteka njihovega seminarja v prvem dnevu je povabila tudi mene, ker sem njihova zunanja sodelavka že od leta 1999.

 

Pred seminarjem so v DZ opravili raziskavo o tem, koliko poslanke in poslanci in njihova strokovna podpora v DZ vedo o temi. Rezultati so interne narave. Izvedela sem samo, da je bil odziv na anketo srednje velik.


Udeležba parlamentark in parlamentarcev na seminarju je bila prvi dan vse prej kot množična, bolje so se odzvale strokovne sodelavke in nekaj sodelavcev DZ, toda ti, ki so prišli, so dejansko pokazali resen interes, da se poučijo o dobrih praksah drugod, in premislijo, kaj bi se dalo izboljšati v našem DZ. Uvodno besedo o tem, kako je poslankam, prvi predsednici DZ v DZ danes, je povedala Urška Klakočar Zupančič in podprla sistematično delo, ki bi izboljšalo učinek resno povečane formalne prisotnosti žensk v sestavi in vodenju DZ.

 

V delu po skupinah so prisotne in prisotni ugotovili, da se je delež poslank res lepo povečal, da je vodenje delovnih teles res v večini pripadlo poslankam, in da se zdaj poslanci čutijo prikrajšane, da ima DZ tudi delujoč neformalni klub poslank, ki ima za svoje delo dovolj logistične podpore, a da v DZ ni več samostojnega delovnega telesa, ki bi imelo potrebne pristojnosti pri vključevanju vidika enakosti spolov v vse zakonodajne postopke DZ in v parlamentarni nadzor nad izvajanjem sprejete zakonodaje. Pohvalili so sedanjo odprtost DZ za pobude feministične civilne družbe, čeprav to sodelovanje ni urejeno s formaliziranimi načini posvetovanja in sodelovanja med DZ in civilno družbo, in ostaja diskrecijska pravica voditeljev delovnih teles in vodstva samega DZ.


Strokovna podpora za spoštovanje vključevanja vidika enakosti spolov v zakonodajne in nadzorne naloge DZ je šibka tudi v poslanskih skupinah, tudi kodeks etike poslank/cev izrecno ne vključuje definicije na spolu zasnovanega sovražnega govora, niti izrecne prepovedi in sankcij za seksistične in mizogine izpade.

 

Skratka, potrdilo se je, da je ŽLS v svojih odprtih pismih parlamentarnim strankam, v svojih predlogih vodstvom parlamentarnih skupin in iniciativah, ki smo jih naslavljale tudi predsedniku vlade, dobro ocenil, kje so glavne ovire za bolj učinkovito podporo enakosti spolov v delu samega DZ, a tudi, da zgraditi politično voljo in uveljaviti potrebne spremembe ne bo niti najmanj preprosto.

 

Zapisala Sonja Lokar

Ljubljana, 15.3.2023

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka