Logo ZLS

 

Janez JANŠA, predsednik vlade RS,

ministri, ministrice Vlade RS

 

 

Ženski lobi Slovenije (ŽLS) je od začetka epidemije COVID-19 večkrat opozoril na znatno poslabšanje položaja žensk kot posledicea ukrepov za zajezitev bolezni, ki niso upoštevali dejstva, da ženske in moški v družbi zaradi spolnih stereotipov in tradicionalnih družbenih vlog ter pričakovanji ne zasedamo enakega položaja. Ženske so posledično utrpele nesorazmerno povečanje obremenitev v primerjavi z moškimi, tako zaradi prevladujoče zaposlitve v zdravstvenem in skrbstvenem sektorju, kot tudi zaradi prevzema večjega dela novih skrbstvenih in gospodinjskih del zaradi zaprtja šol.  Istočasno pa so bile mnogo pogosteje kot moški deležne zmanjšanja ali izgube prihodkov, bodisi zaradi nujne domače nege in skrbi za otroke, ali pa zaradi izgube zaposlitve, zlasti v najbolj prizadetih sektorjih turizma in gostinstva. Vse skupaj je mnogo pogosteje kot pri moških privedlo tudi do poslabšanja duševnega zdravja žensk, predvsem v obliki anksioznih motenj, depresij, nespečnosti in stisk, vezanih na travmatičen dogodek.

 

Zaradi poslabšanja epidemiološke slike je ponovno govora o uvajanju šolanja na daljavo. Šole v Sloveniji so bile že v preteklih valih pandemije zelo dolga obdobja zaprte, kar je poleg že omenjenih posledic za ženske povzročilo tudi veliko škode otrokom in mladim. Skladno s strokovnimi priporočili Svetovne zdravstvene organizacije za šolanje v času COVID-19 ŽLS poziva Vlado Republike Slovenije, da naj šole in vrtci ostanejo odprti in naj bodo med zadnjimi ustanovami, ki se bodo zaprle, in prve, ki se bodo ponovno odprle.

 

S spoštovanjem,

 

Ženski lobi Slovenije,

Ana KALIN, predsednica

 

S člani in članicami:

Društvo Dobrnič, dr. Vera KLOPČIČ, predsednica

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Maja PLAZ, predsednica

Društvo za nenasilno komunikacijo, Katja ZABUKOVEC KERIN, predsednica

Društvo Ženska svetovalnica, Lucija UŽMAH, predsednica

Forum za enakopraven razvoj, Darja SEKULA KRSTIČ, predsednica

Mirovni inštitut, dr. Iztok ŠORI, direktor

Zavod Tri, Ana PINTAR, direktorica

Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije, Darja TERAN, predsednica

Tonja JERELE

zasl. prof. dr. Maca JOGAN

Liana KALČINA

Andreja KOKALJ

Sonja LOKAR

 

Ljubljana, 10. november 2021

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka