Logo ZLS

 

Ljubljana, januar 2022

 

Odprto pismo Ženskega lobija Slovenije (ŽLS)

vodstvom obstoječih strank, ki bodo sodelovale na volitvah za Državni Zbor (DZ) v letu 2022

 

Spoštovana, spoštovani,
le nekaj mesecev pred državnozborskimi volitami predvidevamo, da se vse trenutno obstoječe in že znane stranke pripravljate ali morda že zaključujete s sestavljanjem svojih kandidatnih list.

 

Naše pretekle raziskave so potrdie, da nizko izvoljivost kandidatk v Sloveniji povzročajo naslednji faktorji:

  1. Večje število kandidatov kot kandidatk na večini strankarskih list, ki se prebijejo v DZ.
  2. Uvrščanje kandidatk v prevladujoči meri v okraje, za katere je vnaprej znano, da imajo kandidati/-ke slabšo ali nikakršno možnost za izvolitev.
  3. Drobljenje političnega prostora na vedno večje število vse manjših strank, pri čemer postaja za manjše oziroma tiste stranke, katerim podpora volivk in volilcev upada, skoraj nemogoče natančno predvideti, v katerih okrajih bo na prihajajočih volitvah njihov kandidat/-ka izvoljen.

S tem odprtim pismom Vas želimo nagovoriti, da s premišljenim in nediskriminatornim ravnanjem izboljšate realne možnosti svojih kandidatk, da bodo na volitvah tudi izvoljene in da se ne bodo na liste uvrstile le za zadostitev obvezne minimalne kvote 35% za oba spola.
Kako lahko to dosežete? Predlagamo Vam, da:

  1. Sestavite liste kandidatk in kandidatov za vsako volilno enoto tako, da bo na vsaki od njih enako število kandidatk ali kandidatov plus minus 1, na vseh vloženih listah skupaj pa pol enega in pol drugega spola.
  2. Če ste parlamentarna stranka, vam predlagamo, da v tiste volilne okraje, kjer ste v preteklosti že imeli izvoljenega poslanca ali poslanko, kandidirate pol moških in pol žensk.

Po potrditivi kandidacijskih list bomo izvedle raziskavo glede sestave vaših list kandidatk in kandidatov in jo javno predstavile volilkam in volilcem.
V upanju, da z nami tudi v praksi, ne le v besedah, delite prepričanje, da je treba vedno in povsod uveljaviti ustavno določbo, ki prepoveduje diskriminacijo na podlagi spola, torej tudi pri uveljavljanju enake pravice žensk do kandidiranja in izvolitve v DZ, Vas lepo pozdravljamo.

 

S spoštovanjem,

 

Ženski lobi Slovenije, Ana KALIN,

predsednica

 

S člani in članicami:


Društvo Dobrnič, dr. Vera KLOPČIČ, predsednica
Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Maja PLAZ, predsednica
Društvo za nenasilno komunikacijo, Katja ZABUKOVEC KERIN, predsednica
Društvo Ženska svetovalnica, Lucija UŽMAH, predsednica
Forum za enakopraven razvoj, Darja SEKULA KRSTIČ, predsednica
Mirovni inštitut, dr. Iztok ŠORI, direktor
Zavod Tri, Ana PINTAR, direktorica
Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije, Darja TERAN, predsednica
Jana JAVORNIK, PhD (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)
zasl. prof. dr. Maca JOGAN
Liana KALČINA
Andreja KOKALJ
Sonja LOKAR
Violeta NEUBAUER
Milena ŠMIT
Ema VERBNIK
Živa VIDMAR

 

 

 

Naslovna fotografija:https://servis.sta.si/fotoservis/1134618

 

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka