dr. Nataša Pirc Musar,

predsednica Republike Slovenije


Čestitka ob izvolitvi


Spoštovana predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc Musar!

 

Članice Ženskega lobija Slovenije (ŽLS) smo z veseljem sprejele vest, da ste bili kot prva ženska na tem
položaju izvoljeni za predsednico Republike Slovenije. Ob tem navdihujočem dogodku, ki bi ga bile
izjemno vesele mnoge predhodne borke za enakost spolov v slovenski družbi, vam iskreno čestitamo
in vam želimo uspešno uresničevanje pristojnosti predsednice v domačem in mednarodnem okolju.


Naj ob našem iskrenem voščilu še dodamo, da smo navdušeno in odobravajoče sprejele vaše besede,
izrečene po izvolitvi, da boste prednostno, večjo pozornost namenili javnemu zdravstvu in podnebnim
spremembam ter revnim ženskam, zlasti najrevnejšim samskim in starejšim od 65 let.


Članice ŽLS  ̶  kot organizacije s članstvom z raznolikih strokovnih in znanstvenih področij  ̶  vam
ponujamo oporo in podporo pri iskanju učinkovitih poti in sredstev za uresničevanje skupnih ciljev pri
ustvarjanju vsem nam prijaznih pogojev življenja in delovanja; zavedamo se namreč, da oblikovanje in
izvajanje razvojnih načrtov pri upravljanju družbe ne bo potekalo brez najrazličnejših ovir.


Vesele bomo uvodnega srečanja z vami, z upanjem na prihodnja tvorna skupna prizadevanja in
sodelovanja.

 

S spoštovanjem,


Ženski lobi Slovenije, Ana KALIN, predsednica


s članicami in člani:
Društvo Dobrnič, dr. Vera KLOPČIČ, predsednica
Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Maja PLAZ, predsednica
Društvo za nenasilno komunikacijo, Katja ZABUKOVEC KERIN, predsednica
Društvo Ženska svetovalnica, Lucija UŽMAH, predsednica
Forum za enakopraven razvoj, Darja SEKULA KRSTIČ, predsednica
Mirovni inštitut, dr. Iztok ŠORI, direktor
Zavod Tri, Ana PINTAR, direktorica
Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije, Darja TERAN, predsednica
Jana JAVORNIK, PhD (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)
Tonja JERELE
zasl. prof. dr. Maca JOGAN
Liana KALČINA
Andreja KOKALJ
Sonja LOKAR
Milena ŠMIT
Živa VIDMAR


Ljubljana, 15. november 2022

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka