Društvo Dobrnič* organizira žensko demonstracijo 

v petek, 21. 4. 2023, ob 11. uri z začetkom na Pogačarjevem trgu.

 

Demonstracija je namenjena ohranitvi spomina na ženske demonstracije pred 80. leti, ki so bile edinstvene v okupirani Evropi, ker so zahtevale človeški odnos od okupatorja – spoštovanje človekovih pravic. Demonstracija ima geslo:

 

Ženske za svobodo, enakost, mir 1943. in danes!

 

Zato:

  • začetek demonstracije v petek, 21. 4., ob 11. uri na Pogačarjevem trgu (dr. Asta Vrečko, kulturna spremljava, položitev cvetja);
  • pohod do spomenika pred Kazino (zgodovinski nagovor, Lara Jankovič, položitev cvetja);
  • pohod do spomenika pred predsedništvom (dr. Vera Klopčič, recitacija dr. Mace Jogan, položitev cvetja);
  • pred parlamentom bo zaključek demonstracije s predajo spomenice predsednici parlamenta o tem, da si napredno žensko gibanje, katerega izjemen del so tudi ženske demonstracije iz leta 1943 in dejavnosti AFŽ, zasluži spominsko obeležje v državnem zboru, kjer napredna ženska zgodovina zdaj nima spomina. Spomenico bo predala predsednica Ženskega lobija Slovenije Sonja Lokar.


Demonstracija bo prijavljena.


Čas bi že bil, da za ohranjanje občečloveških vrednot, za katere so se trudile tudi ženske, in spomina na odločilna dejanja teh žensk, ki so se zlasti od začetka 20. stoletja z ramo ob rami s svobodoljubnimi in za družbeno pravičnost zavzetimi moškimi borile za družbo, v kateri bo mogoče živeti v miru, svobodi, enakosti in s spoštovanjem človeškega dostojanstva vseh ljudi, ne skrbimo samo ženske nevladne organizacije, ampak naj za to skrbi tudi uradna zgodovina, šolski programi, parlament in vsa politična javnost. Žal, udeležbo žensk niti ne poznajo, niti ne upoštevajo kot temeljni gradnik naše demokratične politične kulture in samobitnosti.

 

Spominska demonstracija ne meri na veliko množičnost, pač pa na prisotnost javno prepoznanih obrazov današnjega naprednega ženskega gibanja, med katere sodi marsikatera od vas!

 


*Društvo za ohranjanje in razvijanje spomina in tradicij na udeležbo žensk v NOB – Dobrnič, skrajšano Društvo Dobrnič (DD)

je bilo ustanovljeno 2001, ker se je začelo izrivati vlogo žensk v naši družbi, brisati ženska zgodovina na Slovenskem, ki se je pojavila komaj v povojih, ter zamegljevati enakovrednost med moškimi in ženskami.

 

Temeljne naloge društva so:


– ohranjanje pridobitev NOB in izročila 1. kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze (SPŽZ; kasnejše AFŽ), zato prireja vsako leto spominsko prireditev v Dobrniču, ki je najštevilčnejši zbor žensk v Sloveniji, saj se ga udeleži tudi do tri tisoč ljudi;


– prireja spominske dogodke po Sloveniji v počastitev žensk, tudi obeležitev 1. primorske konference SPŽZ (AFŽ) 2. 2. 1944 na Štjaku;


– skrbi za zbiranje in ohranjanje dokumentacije o delovanju žensk;


– podpira in organizira akcije in programe za enakopravno sodelovanje žensk na vseh področjih družbenega delovanja;


– prizadeva si za proučevanje zgodovine vključenosti žensk v politiko;


– organizira in spodbuja akcije in programe za promocijo žensk v politiki in javni dejavnosti.


Čeprav so včlanjeni v društvo tako moški kot ženske, imamo pravila društva zapisana v ženski obliki in smo od leta 2014 prva ženska veteranska organizacija javnega pomena.


Letos bo dvojna 80. obletnica:


– obletnica edinstvenih večtedenskih ženskih demonstracij v okupirani Evropi, ki so se začele 21. aprila 1943 do 12. maja, nato pa 21. junija v Ljubljani;


– obletnica prve ženske politične sile v Sloveniji z ustanovnim kongresom Slovenske protifašistične ženske zveze (po 1946. AFŽ), ki je bil 17. in 18. oktobra 1943 v Dobrniču.

 

 


 Naslovna fotografija: Risba Božidarja Jakca, Delegatke 1. kongresa SPŽZ - Slovenske protifašistične ženske zveze (po 1946. AFŽ), ki je bil 17. in 18. oktobra 1943 v Dobrniču

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka