FEMM - Odbor Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov 

27.6.2023: Sporočila za javnost 

 

Poudarki:
• Razlike v načinu, kako države članice EU urejajo prostitucijo, so plodna tla za organizirani kriminal
• Ljudje, ki se ukvarjajo s prostitucijo, so nesorazmerno kriminalizirani in marginalizirani
• Države članice bi morale sprejeti učinkovite ukrepe za zmanjšanje povpraševanja po prostituciji
• Komisija bi morala pripraviti skupne smernice EU, ki bodo zagotavljale temeljne pravice osebam v prostituciji

 

Poročevalka Maria Noichl (S&D, Nemčija) je dejala: "Današnje glasovanje je bilo za odbor pomembno: razpravljali in glasovali smo o temi, ki je feministke predolgo delila. Vesela sem, da se nismo izognili tej temi in dali glas ljudem, zlasti ženskam, ki so bile v naših družbah tradicionalno spregledane, marginalizirane in stigmatizirane. Poročilo osvetljuje razloge, zakaj ljudje vstopajo v prostitucijo, in kaj moramo kot družba storiti, da bi to preprečili."

 

Za učinkovit boj proti prostituciji so potrebni skupni ukrepi EU, menijo poslanke in poslanci Evropskega parlamenta in pozivajo k oblikovanju smernic, ki bodo zagotavljale temeljne pravice oseb, ki se ukvarjajo s prostitucijo.


Odbor za pravice žensk in enakost spolov je osnutek poročila o prostituciji v EU, njenih čezmejnih posledicah in vplivu na enakost spolov in pravice žensk sprejel s 16 glasovi za, 10 proti in 3 vzdržanimi glasovi. Ob tem odbor poudarja, da asimetrija med nacionalnimi predpisi o prostituciji v EU, glede na to, da prostitucija deluje čezmejno, povzroča več žrtev trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje in je plodna podlaga za organizirani kriminal. 

 

Članice in člani odbora zato pozivajo države članice, naj bolje zaščitijo ženske v prostituciji z uvedbo nordijskega modela (glej: primerjalni pregled Ureditev prostitucije, avtor mag. Andrej Eror) /modela enakosti za obravnavanje trgovine z ljudmi, spolnega izkoriščanja in prostitucije na način, ki proaktivno vključuje pozitivne vidike regulirane prostitucije. 

 

Podpreti je treba policijo in druge organe pregona, socialne in zdravstvene službe ter nevladne organizacije, jih vključiti v odločanje in tesno sodelovati, pravijo.

 

Poslanci menijo, da so se zaradi poslabšanja socialnih in gospodarskih razmer, ki so posledica COVID-19, ter sedanje energetske krize in krize življenjskih stroškov povečale vse oblike zlorab in nasilja nad ženskami, vključno s spolnim izkoriščanjem, pri čemer so številne ženske v ranljivem položaju pahnjene v revščino in socialno izključenost.

 

Evropski poslanci zahtevajo učinkovite politike, ki odpravljajo revščino in izboljšujejo socialno zaščito, se spopadajo s šolskim neuspehom, spodbujajo izobraževanje in vzpostavljajo vključujoče politike, ki podpirajo opolnomočenje in ekonomsko neodvisnost žensk, skupaj z ukrepi, ki obsojajo tiste, ki izkoriščajo.

 

Osebe, ki se ukvarjajo s prostitucijo, se soočajo z nenehno grožnjo policijskega in sodnega pregona ter so marginalizirane in stigmatizirane, ugotavlja osnutek poročila, kar jih pogosto ovira pri iskanju pravice.

 

Evropski poslanci pozivajo k popolnemu dostopu do visokokakovostnih zdravstvenih in socialnih storitev ter pravosodnega sistema za osebe, ki se ukvarjajo s prostitucijo.

 

Poslanci ugotavljajo tudi, da prostitucija in trgovina z ljudmi z namenom spolnega izkoriščanja obstajata, ker po njej obstaja povpraševanje.

 

Zmanjševanje povpraševanja je ključni instrument za preprečevanje in zmanjševanje trgovine z ljudmi, pri čemer je treba zmanjšati povpraševanje na način, ki ne škoduje osebam, ki se ukvarjajo s prostitucijo, pravijo poslanci. Države članice pozivajo, naj sprejmejo nujne ukrepe za odpravo spletnih oglasov, ki neposredno ali posredno spodbujajo prostitucijo ali skušajo privabiti uporabnike prostitucije.

 

Države članice bi morale zagotoviti ustrezno oceno obstoječe zakonodaje, da bi se izognili vrzeli, ki kriminalcem omogočajo, da delujejo nekaznovano.

 

Osnutek poročila poziva k ukrepom na ravni EU in nacionalni ravni za učinkovito reševanje čezmejnih posledic prostitucije ter poziva Komisijo, naj pripravi skupne smernice EU, ki bodo zagotavljale temeljne pravice osebam v prostituciji.

 

Naslednji koraki

Parlament bo o osnutku poročila predvidoma glasoval septembra 2023.

 


 

Naslovna fotografija:

aradaphotography / Fotolia

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka