"Francija je na preizkušnji zaradi zakona, s katerim kaznuje kupovanje spolnih odnosov: Evropsko sodišče za človekove pravice mora zavarovati človeško dostojanstvo in nedotakljivost človeškega telesa”

 

Evropski ženski lobi je del skupne kampanje francoskih lokalnih in feminističnih organizacij v podporo francoskemu abolicionističnemu zakonu, ki je bil izpodbijan pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP).

Pripravili so odprto pismo akterjev pravosodnega sistema, ki poziva ESČP in njegove sodnice in sodnike, da ne razveljavijo prepovedi nakupa spolnih dejanj.

V pismu je poudarjeno, da je Francija usklajena s svojimi obveznostmi po mednarodnem in evropskem pravu, da odvrne povpraševanje.

 

 

image001

Pismo najdete na tej povezavi: https://forms.gle/1MDPs1tHkNJBNpSA7. 

Če ste odvetnik ali odvetnica, sodnica ali sodnik ali pravnica ali pravnik, vas prosimo, da pismo podpišete tako, da izpolnite obrazec, dosegljiv  na tej zgornji povezavi.

Če ne, ali ga lahko delite z drugimi zaupanja vrednimi osebami v pravni stroki, da jih podpišejo? Rok za izjavo je 24.11.2023.


EWL upa, da bomo zbrali čim več podpisov in to objavili v časopisih in na različnih platformah, da bi pokazali široko podporo različnih sektorjev francoskemu abolicionističnemu modelu.

 

Françoise Héritier: "Reči, da imajo ženske pravico, da se prodajajo, pomeni prikriti dejstvo, da imajo moški pravico, da jih kupujejo.”


To je odprto pismo, ki naj bi ga podpisali akterji pravosodnega sistema: sodniki, odvetniki in pravniki.


"Mi, sodniki, odvetniki in pravni strokovnjaki obeh spolov, iz X držav, ponovno potrjujemo, da je kriminaliziranje kupovanja spolnih odnosov eden od najboljših načinov zaščite človeškega dostojanstva, nedotakljivosti človeškega telesa in preprečevanja prilaščanja človeškega telesa v boju proti trgovini z ljudmi zaradi spolnega izkoriščanja in proti nasilju v prostituciji.
Glede na to, da se pred Evropskim sodiščem za človekove pravice izpodbija prepoved kupovanja spolnih odnosov v Franciji, zahtevamo, da francosko sodstvo izpolni obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnega in evropskega prava v boju proti sistemu prostitucije in trgovine z ljudmi.


Leta 1960, je Francija ratificirala Konvencijo za preprečevanje trgovanja z ljudmi in izkoriščanja prostitucije drugih oseb, ki v preambuli pravi, da je “prostitucija nezdružljiva z dostojanstvom in vrednostjo človeške osebe”.


Leta 1983, je Francija ratificirala Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, katere 6. člen obvezuje države “da podvzamejo vse primerne ukrepe, vključno zakonske, da preprečijo vse oblike trgovanja z ženskami in izkoriščanje ženske prostitucije.”


Leta 2002, je Francija ratificirala (Palermski) Protokol o preprečevanju, odpravi in kaznovanju trgovanje z ljudmi, še posebej z ženskami in otroki., katerega 9(5) člen od držav podpisnic zahteva da “sprejmejo in okrepijo zakonske in druge ukrepe, da bi zmanjšali povpraševanje, ki spodbuja vse oblike izkoriščanja oseb, zlasti žensk in otrok.”


Upoštevati je tudi treba, da je Posebna poročevalka OZN o trgovini z ljudmi, zlasti z ženskami in otroki, pripoznala, da je odgovornost po členu 9(5) mogoče učinkovito uresničiti s kriminalizacijo kupovanja spolnih odnosov. Dodatno je Posebna poročevalka OZN o nasilju nad ženskami in deklicami pred nedavnim pozvala francosko vlado, da dodatno “okrepi svoja prizadevanja za zmanjševanje povpraševanja po kupovanju spolnih odnosov”, in potrdila, da je zakon, sprejet 13. aprila 2016 pomenil pomemben korak naprej pri uresničevanju zakonske obveznosti zajete v členu 9(5) Palermskega protokola.


Končno je tudi Evropski parlament v svoji Resoluciji z dne 14. septembra 2023 o regulaciji prostitucije v EU ter njenih čezmejnih posledicah in vplivu na enakost spolov in pravice žensk , pozval države članice da "... zagotovijo, da se kot kaznivo dejanje kaznuje nagovarjanje, sprejemanje ali pridobivanje spolnega dejanja od osebe v zameno za plačilo, obljubo plačila, koristi v naravi ali obljubo take koristi;"(41. odstavek), kar je na enak način zapisano v členu 225-12-1 francoskega Kazenskega zakonika o uporabi prostitucije.


Kriminalizacija kupovanja spolnih odnosov ustrezno zasleduje cilj boja proti trgovanju z ljudmi z namenom spolnega izkoriščanja, zvodništvu in organiziranemu kriminalu. Ko se naslovi povpraševanje po kupovanju spolnih odnosov in zagotovi zaščito žrtev, se s temi ukrepi premaguje izkoriščanje najbolj ranljivih v naših družbah.


Dopuščanje kupovanja spolnih odnosov v naših družbah pomeni dopuščanje dehumanizacije in poblagovljenja žensk in deklet, ki so primarne tarče sistema prostitucije in trgovine z ljudmi z namenom spolnega izkoriščanja. To utrjuje temeljno neenakost med moškimi in ženskami in omejuje človeško dostojanstvo.


Mi, akterji v pravnem sistemu, nasprotujemo možnemu razveljavljenju kriminalizacije kupovanja spolnih odnosov v Franciji in drugod. Pozivamo Evropsko sodišče za človekove pravice, da s svojo zakonodajo zaščiti ženske in deklice tako, da jasno in glasno izjavi, da niso naprodaj in da nima nihče pravice, da jih kupi."

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka