Ženski lobi Slovenije (ŽLS), ki je član Evropskega ženskega lobija – European Women’s loby (EWL), podpira predlog Evropske komisije za sprejetje Direktiva EU o boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. Predlog, ki ga je izdala Evropska komisija, je pomemben korak in ključna priložnost: določa obsežen sklop pravil, ki obravnavajo vztrajni problem nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter se odzivajo na posebne potrebe žrtev.


EWL že leta zagovarja sprejetje te direktive in vztraja, da v okviru EU že obstaja pravna podlaga za sprejetje posebnih ukrepov za obravnavo spolnega izkoriščanja žensk in kibernetskega nasilja ter zboljšanje dostopa do pravnega varstva in zaščite žrtev.


Torej, nobene pravne ovire ni, da bi brez odlašanja sprejeli celovit in učinkovit instrument EU za preprečevanje in boj proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini.


EU je pristopila k Istanbulski konvenciji in Direktiva je potrebno orodje za zagotovitev njenega ustreznega izvajanja.


Vendar je že pripravljena Direktiva v postopku pogajanj doživela pomembne spremembe, ki so okrnile celovito obravnavo in opredelitev najpomembnejših vprašanj:


O posilstvu kot spolnem izkoriščanju:


● Splošni pristop, ki ga je sprejel Svet EU, je popolnoma nesprejemljiv za ženske organizacije. Svet EU mora priznati, da je posilstvo kaznivo dejanje, ki je v samem jedru kršitev temeljnih pravic žensk in se sistematično uporablja za utišanje žensk po vsej Evropi.


● Ta odločitev je obžalovanja vredna, ne samo zato, ker obstaja dovolj pravne podlage, da EU sprejme zakonodajo o tej zadevi, ampak tudi zato, ker obstaja nujna potreba po skupnem boju proti posilstvu, kar trenutno očitno ni tako.


● EWL in Ženski lobi Slovenije se močno strinjata z izjavo Belgije, Grčije, Italije in Luksemburga, ki obžalujejo pomanjkanje političnih ambicij za kriminalizacijo posilstva.


● Žrtve posilstva po Evropi nimajo enake ravni zaščite, saj se definicije kaznivega dejanja zelo razlikujejo.

 

● Številne države članice EU še nimajo opredelitev, ki bi temeljile na pojmu prostovoljne privolitve, temveč še vedno ohranjajo opredelitve, ki temeljijo na prisili, ki žrtvam ne zagotavljajo ustrezne zaščite. V tem kontekstu se le majhno število žensk počuti varno, da bi prijavile in zaprosile za pomoč, zato velika večina spolnih kaznivih dejanj, ki jih storijo moški nad ženskami, ostaja nerazkrita. Če si ženske upajo prijaviti posilstvo, se pogosto soočajo z ovirami, obsojanjem in poniževanjem, pri čemer se morajo boriti ne le proti nepravičnosti, temveč tudi proti stereotipom o spolu in moralnim stališčem o spolnosti. 


● Ženske organizacije po Evropi, povezane v Evropski ženski lobi, so v stiku s političnimi voditelji in jih vztrajno spodbujajo in pozivajo k podpori za sprejetje Direktive, ki bo kriminalizirala vse oblike spolnega in reproduktivnega izkoriščanja žensk, vključno s spolnim nasiljem in zlorabo spolnosti žensk, ter vse oblike spletnega nasilja nad ženskami in dekleti.


● Verjamemo, da bo Evropski parlament sprejel celovit predlog za izboljšanje besedila Direktive.

Evropski ženski lobi že leta poziva odločevalce, naj prepoznajo potrebo po zapolnitvi zakonodajne vrzeli, ko gre za zločin o »spolnem izkoriščanju žensk«, v skladu s členom 83.1. TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union - Pogodbe o delovanju EU).

Zato zahtevamo, da se posilstvo in pohabljanje ženskih spolnih organov – vsaj – kriminalizirata na podlagi kaznivega dejanja EU spolnega izkoriščanja žensk in otrok, kot predlaga Komisija. To sta dva temeljna stebra in ključna elementa Direktive. Brez vključitve teh kaznivih dejanj spolnega izkoriščanja bo direktiva nedopustno skrčena.


● Opozarjamo, da ni pravne utemeljitve, ki bi preprečevala obravnavanje teh kaznivih dejanj kot oblik spolnega izkoriščanja. Kaznivo dejanje spolnega izkoriščanja žensk in otrok v EU je že bilo uporabljeno za inkriminacijo spolne zlorabe otrok v Direktivi 2011/93/EU o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji.


● Spomnimo se, da je Evropska komisija razvila zanesljivo pravno analizo za oceno pravne podlage za to direktivo in obsežno študijo izvedljivosti. Evropski ženski lobi je v sodelovanju s profesoricami in akademiki prava EU razvil tudi obsežno analizo, ki je ugotovila, da ta razlaga spolnega izkoriščanja ni točna le s pravnega vidika, ampak jo tudi široko podpirajo ženske organizacije in civilna družba v Evropi.


O spolno občutljivem pristopu:


● Direktiva naj bi obravnavala hudo obliko diskriminacije žensk, vendar ni diskriminatorna: opredelitve, ki upoštevajo spol, so usklajene z mednarodnimi instrumenti, kot so CEDAW, Pekinška in Istanbulska konvencija; priznava strukturno razsežnost pojava nasilja nad ženskami, vendar bi se njene določbe lahko uporabljale za katero koli žrtev kaznivih dejanj, opredeljenih v skladu z nacionalnimi pravili, po enakem pristopu kot Istanbulska konvencija.


O kibernetskem nasilju:

 

Evropski ženski lobi (EWL) prav tako poziva k izboljšanju členov direktive o kibernetskem nasilju nad ženskami:

 

● Člen direktive o delitvi slik brez privolitve je treba izboljšati: člen bi moral prepovedati snemanje teh slik in tudi samo distribucijo. Želimo iti še dlje in prepovedati »spolno zlorabo na podlagi podob – prepovedati je treba tudi snemanje/distribucijo in gostovanje slik spolne zlorabe. Naš cilj je tudi osredotočenje na pornografijo, saj ima velik vpliv na ohranjanje stereotipov o spolih in legitimizacijo nasilja nad ženskami; pornografija je sama po sebi nasilje; veliko vsebin je izjemno nasilnih, ženska telesa so blago in pornografija je široko dostopna tudi otrokom od malih nog.


O posebnih potrebah in pravicah žrtev

 

● Potrebujemo poseben instrument za zaščito žensk, ki bo zagotovil, da bodo storitve za ženske, ki so žrtve te posebne oblike nasilja, specializirane storitve, ki bodo upoštevale vidik spola, da bi razumele in obravnavale posebne temeljne vzroke tega nasilja [direktiva o pravicah žrtev ni dovolj, saj ima horizontalni vidik].

 

Verjamemo, da lahko s skupnimi močmi izboljšamo direktivo 

  • Ženski lobi Slovenije in Evropski ženski lobi (EWL) verjameta, da bo Evropski parlament na plenarnem zasedanju sprejel odločno resolucijo. Ta bo vključevala predlog za kriminalizacijo posilstva, spolnega nasilja, spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, prisilne sterilizacije ter okrepitev vidikov spletnega nasilja in specializirane podpore žrtvam ter dostopa do pravnega varstva.
  • Potrebni sta politična volja in modro evropsko politično vodstvo, da bi zagotovili čim hitrejši sprejem te direktive.
  • Pričakujemo, da bo več držav članic odprtih za predloge Evropske komisije in Evropskega parlamenta ter da bodo ponovno vključile člen o posilstvu, opredeljenem kot posilstvo brez prostovoljne privolitve.
  • Potrebujemo več držav in držav, kot je Slovenija, ki bodo v ospredju, da bo ta direktiva sprejeta na najboljši možni način.
  • Ženski lobi Slovenije pričakuje, da bo Slovenija v naslednjem obdobju predsedovanja Španije podprla najboljšo različico direktive ter spodbudno delovala v organih EU za njeno sprejetje.

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka