Evropska komisija sprejema številne ukrepe za spodbujanje enakosti spolov v izobraževanju in na trgu dela. Namen nekaterih ukrepov je privabiti več žensk na področja, kjer so premalo zastopane, kot so okolje, energija in digitalna industrija. Drugi si prizadevajo odpraviti splošno razliko v zaslužku med spoloma. Tudi ti lahko z majhnimi dejanji odpravljaš spolne stereotipe. Prvi korak je, da jih ozavestimo in se zavemo, kako na primer vplivajo na našo kariero in izbiro izobraževanja.

 

Čas je za akcijo #EndGenderStereotypes!

S to kampanjo želi Evropska unija povečati ozaveščenost o vlogi spolnih stereotipov v družbi.

 

Kateri spol ti pride na misel, ko pomisliš na določeno igračo, delovno mesto, šport ali celo barvo? Spolni stereotipi so globoko zakoreninjeni v naši kulturi in so razlog za neenakost spolov. Pogosto se jih sploh ne zavedamo, vendar vplivajo na vse nas, tako na moške kot ženske. Spolni stereotipi lahko omejujejo našo zmožnost in ambicije pri izbiri študijskega področja ali področja usposabljanja, karierne poti in pri sprejemanju preprostih vsakdanjih odločitev, kot je izbira hobija. Vpliv stereotipov je lahko še močnejši za nekatere ljudi. Če se na primer neka oseba sooča z invalidnostjo ali pripada etnični manjšini, se lahko hkrati sooča z več stereotipi. Vsak od nas ima različne identitete in na njihovih presekih lahko soočamo z edinstvenimi izkušnjami diskriminacije. Spolni stereotipi omejujejo svobodo vsakogar. Zato je pomembno, da jih izpodbijamo.

 

 

 82 %
oseb, ki delajo polovično zaradi srbi za otroke, so ženske

 

 

 35 %
Evropejcev meni, da so moški bolj ambiciozni od žensk.

 

 36 %
– toliko manj v povprečju zaslužijo ženske v primerjavi z moškimi.

 

20 %
diplomantov na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) je žensk.

 

44 %
Evropejcev meni, da je najpomembnejša vloga ženske skrb za dom in družino.

 

 

Razbijanje kalupov: Izpodbijajmo spolne stereotipe


Spolni stereotipi omejujejo vse nas. Razbijmo jih in odprimo svet možnosti! Skrb za otroke in poklicno delo nista omejena na en spol. Čas je, da odpravimo družbeni pritisk in ustvarimo enake možnosti za vsakogar, da uspe tako v osebnem kot poklicnem življenju. Skupaj lahko ustvarimo spolno bolj uravnotežen in enakopraven svet.

 

Otroci že v vrtcu začnejo razmišljati, kaj bi radi počeli, ko odrastejo. Tudi takrat so izpostavljeni spolnim stereotipom. Igrače in dejavnosti, ki jih dobijo, jim pomagajo razviti veščine, ki niso pomembne samo za delo, ampak za življenje na splošno. Odrasli vzorniki prav tako močno vplivajo na otroke.


Študije so pokazale, da otroci že zgodaj začnejo različna dela povezovati z določenim spolom. Pozneje v življenju je verjetneje, da bodo dekleta usmerjana in se bodo odločila za študij ali poklicno usposabljanje na področju izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva in humanistike, medtem ko bodo fantje bolj verjetno izbrali študij ali poklicno usposabljanje na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM). Čeprav lahko na takšne odločitve vpliva veliko dejavnikov, je pomembno, da razpravljamo o vplivu spolnih stereotipov.
Neenakosti med spoloma v izobraževanju se ponavljajo na trgu dela. To vpliva na dohodek in kariero. Plače v zdravstvu so na primer precej nižje kot v energetiki ali gradbeništvu, kjer prevladujejo moški.
S stereotipi se je treba spopasti že v mladosti, da jih odpravimo. Upoštevati moramo tudi, kako spolni stereotipi vplivajo na druge oblike predsodkov in tako krepijo diskriminacijo.

 

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja


Vloge in odgovornosti moških in žensk v njihovih družinah in na delovnem mestu niso določene le z njihovimi svobodnimi odločitvami, ampak tudi na podlagi spolnih stereotipov. Prizadevanje za uravnoteženo zastopanost spolov na delovnem mestu, doma in v družbi zahteva, da posamezniki pridobijo širši pogled o teh težavah tako, da izpodbijajo konvencionalne norme in prepričanja.

 

Ženske še naprej prevzemajo nesorazmeren delež odgovornosti pri skrbi za otroke. Matere pogosteje kot očetje delajo s krajšim delovnim časom, prekinejo svojo kariero ali znižajo poklicne ambicije. Zaradi tega so ženske v povprečju plačane manj na uro kot moški, kar negativno vpliva na njihove pokojnine, zaradi česar so bolj ranljive za socialno izključenost in revščino. Drugi dohodek v družini lahko prepreči tveganje revščine. Oba starša si morata bolje razdeliti odgovornosti glede skrbi za otroke in si pomagati s cenovno dostopnimi in visokokakovostnimi storitvami varstva otrok. To je dobro tudi za otroke. Ukrepi za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja lahko omogočijo tudi prilagodljivost – to je lahko na primer še posebej koristno za starše samohranilce.

 

Ukrepi, ki spodbujajo večjo združljivost med poklicnim in družinskim življenjem, lahko pomagajo doseči enakost spolov. Spodbujajo moške in ženske, da si enakopravno razdelijo obveznosti glede skrbi za otroke in ženskam olajšajo vstop ali vrnitev na plačano delo po obdobju prekinitve z delom iz družinskih razlogov. Zdravo ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem lahko prispeva tudi k splošni sreči staršev.

 

21 %
moških več kot 5 ur na dan skrbi za svoje otroke v primerjavi s 40 % žensk.


Ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem ter boljši dostop do storitev varstva otrok spodbujajo politike EU, kot sta Direktiva o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja ter Evropska strategija oskrbe. Tudi ti kot zaposlen/-a, delodajalec/-ka ali starš lahko narediš majhne korake:

 

Kot delodajalec/-ka lahko ustvariš boljše ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem za svoje zaposlene.

Kot starši si lahko razdelite starševske in gospodinjske obveznosti. To so majhne prilagoditve, ki bodo koristile nam vsem!

 

Čas je, da odpravimo predsodke, ki omejujejo potencial žensk, in vsem ponudimo enake možnosti za prevzem vodilnih vlog. Naša gospodarstva in družbe potrebujejo vse talente, ki so na voljo, da zagotovijo boljšo prihodnost za vse.

 

Razbijanje steklenega stropa: Izpodbijajmo spolne stereotipe

 

Pomanjkanje žensk na vodilnih položajih negativno vpliva na družbo. Raziskave so pokazale, da raznolikost spolov na vodilnih položajih vodi k boljšemu odločanju, izboljšani organizacijski uspešnosti in večji inovativnosti. Kljub temu so ženske še vedno premalo zastopane na položajih odločanja v vseh sektorjih, od politike do gospodarstva in akademskega sveta.

 

To ohranja mit, da so moški bolj primerni za vodenje, dekletom in mladim ženskam pa pošilja napačno sporočilo, da niso tako sposobne ali vredne sprejemanja odločitev. Prekiniti moramo ta začarani krog in vključiti več žensk v upravljanje in politično vodstvo, da bodo vzornice prihodnjim generacijam.

 

Evropska komisija spodbuja države EU, naj na položaje odločanja vključijo več žensk, in financira več projektov, ki podpirajo ta cilj. Nova pravila EU bodo izboljšala uravnoteženo zastopanost spolov na položajih odločanja v največjih podjetjih EU, ki kotirajo na borzi, z zagotavljanjem poštenih in transparentnih postopkov pri izbiri kandidatov za položaje v upravnih odborih. V tej smeri lahko narediš tudi majhne korake tako, da ne dovoliš, da bi pričakovanja omejila tvoje želje, ali da prisluhneš ženskam in dekletom ter jih spodbujaš, da sledijo svojim ciljem, čeprav so lahko tudi same pod vplivom z njimi povezanih stereotipov.

 


69 %
Evropejcev meni, da se bodo ženske bolj kot moški odločale na podlagi svojih čustev.


32 %
poslancev v nacionalnih parlamentih po vsej EU je žensk.


8 %
izvršnih direktorjev v velikih družbah v EU, ki kotirajo na borzi, je žensk.

 

.

 

........................ 

Naslovna fotografija povzeta s spletne strani National Alliance on Mental Illness

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka