Spoštovane evropske poslanke in poslanci iz Slovenije!­­­­

 

Deregulacija trga dela je, kot je splošno znano, izjemno škodljiva za doseganje ekonomske neodvisnosti in samostojnost žensk, za katero si v vseh svojih strateških dokumentih prizadevata tako Slovenija, kot EU.

 

eu digitalisaatio636

 

12. decembra 2022 je Evropska komisija predlaga niz ukrepov za izboljšanje delovnih pogojev v podporo trajnostni rasti digitalnih delovnih platform v EU. Med temi ukrepi je tudi s kompromisi usklajeno besedilo evropske Direktive o izboljšanju delovnih pogojev pri delu na platformah.

 

Platformno delo je nova oblika organizacije plačanega dela prek digitalnih platform. Večina njih delavce obravnava kot samozaposlene osebe, kar pomeni, da nimajo dostopa do delovnopravnega varstva ali pa je ta dostop omejen, npr. pravice do kolektivnih pogajanj, varnosti pri delu, varovanju zdravja ter dostopa do sistemov socialne varnosti. Zaposlovanje in dohodek sta pogosto nepredvidljiva in ju določajo algoritmi, na katere delavci nimajo vpliva.

 

Slovensko volilno telo je, kot gotovo veste, močno naklonjeno ureditvi platformnega dela po načelih socialno pravičnih delovnih razmerij, za katera se je, vsaj na papirju, vedno zavzemala socialno občutljiva strankarska politika, tako v Sloveniji kot tudi v EU. S sprejetjem direktive bi na območju Evrope ta vprašanja ustrezneje uredili, saj bi morali zaposlovalci za delo na platformah zagotavljati tudi čas za počitek in plačan dopust, vsaj nacionalno ali minimalno plača za panogo, varovanje varnosti in zdravja, nadomestila za brezposelnost in čas bolezni ter pravice iz zdravstvenega varstva, starševski dopust, pokojninske pravice in dajatve v zvezi z nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi.

 

Vsa ta vprašanja na ustreznejši ravni od sedanje ureja predlagana direktiva. Zato od vas pričakujemo, da boste to že usklajeno direktivo podprli, ne da bi poskušali ustreči lobistom lastnikov omenjenih mednarodnih platform in razvodeneti njeno že sedaj ne zares idealno vsebino.

 

Z zadovoljstvom pričakujemo vaša sporočila o vašem prizadevanju za njeno sprejetje.

 

S prijaznimi pozdravi, 

Sonja Lokar

predsednica Ženskega lobija Slovenije

 

.............

 

Ženski lobi Slovenije je 19.1.2023 prejel sporočila o podpori in glasovanju za direktivo od:

  1. Matjaž Nemec, evropski poslanec iz Slovenije 
  2. dr. Milan Brglez, evropski poslanec iz Slovenije

 

 

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka