Delegacija Ženskega lobija Slovenije (ŽLS), v kateri so bile Tonja Jerele, Katja Zabukovec Kerin in Sonja Lokar, se je 6. februarja 2023, na pobudo naše članice Tonje Jerele, sestala z ministrico za pravosodje dr. Dominiko Švarc Pipan. 


V enournem pogovoru ji je Sonja Lokar predstavila zgodovino in način delovanja ŽLS, Tonja Jerele pa priortete delovanja ŽLS, ki so bile dogovorjene na naši programnski konferenci. Katja Zabukovec Kerin je predstavila listo konkretnih predlogov za nujne zakonske in druge sistemske izboljšave, ki bi jih ministrstvo lahko uveljavilo na področju boja proti nasilju nad ženskami in otroki.

 

Ministrica je pokazala veliko mero zanimanja in razumevanja za naše predloge. Pogovor se je končal z dogovorom, da bomo ohranjale in vzdrževale proaktivno sodelovanje.

 

 

Fotografija je povzeta s spletne Facebook strani Ministrstva za pravosodje.

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka