Sonja Lokar, soustanoviteljica zagovorniške skupine "Za pravične evropske volitve za ženske " in predsednica Ženskega lobija Slovenije se je srečala s članicami Zveze univerzitetnih izobraženik Slovenije, v sredo, 8.5.2024, zvečer.

 

Pogovrjale so se o tem, na kakšen način civilna družba v Sloveniji poskuša v volilno kampanjo za evropske volitve čim bolj konkretno uvrstiti tudi najpomembnejša vprašanja o enakosti med ženskami in moškimi, s katerimi se bo moral ukvarjati tudi prihodnji evropski parlament:

  • podcenjenost skrbstvenega dela, v katerem prevladujemo ženske;
  • varovanje in širjenje spolnih in reproduktivnih pravic;
  • nasilje nad ženskami;
  • odpravljanje prekarnega dela in seveda
  • vprašanje obnavljanja miru in mednarodne varnosti v Evropi in svetu.


Predstavitev ZUIS (povzeto iz njihove spletne strani)


Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije (ZUIS) je prostovoljna, neprofitna in nevladna organizacija, ustanovljena leta 1995. Slovensko združenje je bilo sprva podružnica švicarske sekcije IFUW (International Federation of University Women). Na trienalni konferenci leta 1997 v Yokohami pa je dobilo status samostojne članice IFUW.

 

Gibanje se je začelo 11. junija leta 1919, ko so profesorice Virgina Gildersleeve in ZDA, Caroline Spurgeon in Rose Sidgwick iz Velike Britanije na sestanku v Londonu z resolucijo ustanovile IFUW in že naslednje leto odprle generalni urad gibanja v Londonu.

 

Osnovna ideja ustanoviteljic je bila:

  • Spodbujanje izobraževanja žena in deklet v miru. Ta ideja še vedno združuje številna združenja IFUW po vsem svetu in tudi pri nas.
  • Sodobna združenja izobraženk po svetu in v Sloveniji temeljijo tudi na enakopravnosti in enakovrednosti spolov, ras, narodnosti, ver ter politične in ideološke pripadnosti.
  • Prizadevamo si za vsestransko izboljšanje položaja žena in deklet, za mir v svetu, za solidarnost med ljudmi in za ženski obraz sveta.
  • Združujemo univerzitetne izobraženke vseh strok, ki želijo delovati na področju promocije izobraževanja in izboljšanja položaja žensk in deklet.
  • Za naše uspešno delovanje je pomembno spoznavati in sodelovati z evropskimi in svetovnimi ženskimi organizacijami, saj želimo sodelovati pri oblikovanju boljšega sveta za vse.

Poslanstvo
Naše združenje se zavzema za izboljšanje socialnega in ekonomskega položaja žena in deklet, zlasti s promoviranjem pomena znanja in izobraževanja za vse, predvsem pa za ženske. Aktivno podpiramo ženske v izobraževalnem procesu. Med parlamentarci iščemo zaveznike, ki bi podprli prizadevanja za boljši položaj slovenskih žensk in družin in ki bi omogočili vsestransko podporo izobraženim ženskam, ki so razpete med družino in poklicno kariero. Opozarjamo na probleme, jih individualno in družbeno ozaveščamo in iščemo rešitve zanje.

 

Sprememba imena
Mednarodna zveza univerzitetnih žensk (IFUW) se je po 96 letih delovanja aprila 2015 preimenovala v Graduate Women International (GWI) - Mednarodna zveza univerzitetno izobraženih žensk.

Sprememba imena odraža željo po spodbujanju osredotočenost na izobraževanje žensk in deklet po vsem svetu.

 

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka