Dosežena je bila kompromisna uskladitev Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije o pomembnih dopolnitvah evropske Direktive o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev.

 Izjava Društva Ključ – centra za boj proti trgovanju z ljudmi, ki se ji v celoti pridružuje tudi Ženski lobi Slovenije (ŽLS).


Društvo Ključ – center za boj proti trgovanju z ljudmi pozdravlja dogovor, ki sta ga dosegla Evropski parlament in Svet Evropske unije o spremembah direktive proti trgovanju z ljudmi.

 

Pomembni premiki, ki jih direktiva, ko bo sprejeta, prinaša, so predvsem prepoznave prisilnih porok, izkoriščanja nadomestnega materinstva in nelegalnih posvojitev kot oblik trgovanja z ljudmi.

Nevladne organizacije že več let opozarjamo, da gre tudi v naštetih primerih za oblike trgovanja z ljudmi in spodbudno je, da bo tudi zakon sledil dejanskim oblikam zlorab ter posledično omogočil državam učinkovitejši kazenski pregon storilcev. Žrtvam, večinoma ženskam in dekletom iz ranljivejših okolij z izkušnjami revščine, zlorab in nasilja, pa bo omogočil boljši dostop do različnih oblik podpore in pomoči.


Na žalost v direktivi ostaja dikcija, da se uporabnike aktivnosti in storitev, ki jih nudijo žrtve trgovanja z ljudmi, kazensko preganja le v primeru, ko so uporabniki vedeli, da gre za žrtve, s čimer pa se zmanjšanje povpraševanja po tovrstnih storitvah ne dosega. Kazenska zakonodaja številnih držav članic, tudi Slovenije, že več let omogoča tovrstni kazenski pregon uporabnikov storitev, vendar pa v praksi kazenskega pregona ni ali pa je zelo neuspešen.


Z določbami, ki imajo namen spodbuditi države članice, da ustanovijo specializirane enote za preiskave in pregon trgovine z ljudmi, spodbujajo usmerjena izobraževanja in treninge strokovnjakov. Ti naj bi delovali na način, da upoštevajo dimenzije spola, oviranosti, starost in druge osebne okoliščine.

 

Direktiva spodbuja izboljšanje področij prepoznave in podpore žrtvam trgovine z ljudmi ter kazenskega pregona storilcev in storilk, kar posebej pozdravljamo. Opažamo namreč, da je v zadnjih letih to področje, vsaj v Sloveniji, na žalost zastalo, tako kar se tiče prepoznave žrtev trgovine z ljudmi kot kazenskega pregona storilcev, in vsaka spodbuda, ki od držav zahteva visoko raven strokovnosti pri obravnavi te res hude oblike kršitve človekovih pravic posebej ranljivih oseb, za nas in uporabnike in uporabnice naših programov pomeni pomemben premik k občutku, da vsi pristojni odgovornost za zlorabe resnično iščejo v tistih, brez katerih trgovine z ljudmi ne bi bilo – v osebah, ki izkoriščajo ranljivosti drugih, torej trgovk in trgovcev z ljudmi, zvodnikov in zvodnic, ter nenazadnje vseh, ki se z aktivnostmi, ki jih žrtve trgovine z ljudmi izvajajo, okoriščajo – torej tudi uporabnikov in uporabnic teh aktivnosti.


Polona Kovač, predsednica Društva Ključ – centra za boj proti trgovanju z ljudmi

 

Izjavi se pridružuje Ženski lobi Slovenije

zanj: predsednica Sonja Lokar

 


Več:

Trafficking in human beings: deal on new EU rules | News | European Parliament (europa.eu)

 

 

LOKACIJA

Ženski lobi Slovenije

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

© 2024 Ženski lobi Slovenije. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka